Chọn đất nước hoặc khu vực để hiển thị nội dung cụ thể cho vị trí địa lý của bạn

Tiếp tục

MOTULTECH SUPRACUT 15 B

Hoạt động
Các ngành Y tế
Ứng dụng
Chuốt
Loại sản phẩm
Dầu gia công kim loại
Đóng gói
Drum 208 L, IBC 1000 L
Article number
104819; 104754

SUPRACUT 15 B is a chlorine free neat cutting oil specially designed for severe machining operations on ferrous and very hard metals.

Tìm cửa hàng