QUỸ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI: MOTUL CORAZÓN

 

HỖ TRỢ CÁC BẠN TRẺ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

Được thành lập vào năm 2011, quỹ Motul Corazón của chúng tôi hỗ trợ tại Pháp và nước ngoài với các hành động giúp hội nhập cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vào trong thê giới việc làm. 

 

Mục tiêu của chúng tôi là cho các bạn trẻ kỹ năng để  hành động, bằng cách cung cấp “ công cụ cho cuộc sống”. 

 

Bằng cách nhấn mạnh vào việc học hỏi và truyền tải bí quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ, chúng tôi dựa vào các giá trị của tổ chức, vào cam kết của nhân viên và mạng lưới đối tác quốc tế của mình.

 

Motul Corazón Foundation logo

 

 

AN INTERNATIONAL SCOPE

Since its creation, the Motul Corazón Foundation has supported more than 40 projects in France and abroad to help disadvantaged teenagers find a professional path.

A map showing all the places in the world where the Motul Corazón Foundation has had an impact

LES GARAGES ECOLES: SUPPORTING AN INNOVATIVE APPRENTICESHIP PROGRAMME

Created in 2020 under the leadership of Motul, Norauto and the Fédération Nationale des Écoles de Production (FNEP), the aim of the association Les Garages Écoles is to support young people aged between 15 and 18, particularly those who are having difficulties in school, who wish to pursue a career in the automotive industry, through the innovative teaching method of "doing to learn".

The aim is to create a network of about 15 production schools in France within 10 years.

At the end of 2023, the association chose the city of Le Mans, the birthplace of the automotive, to set up its new training center dedicated to mechanical professions.