LỜI CAM KẾT

 

Khuyến khích sự đối mới trong gần hai thế kỷ chúng tôi nhận thức được giá trị của hành tinh chúng ta. Nhờ công nghệ mới và sự cam kết của tập đoàn, chúng tôi tin sẽ xây dựng một thế giới nơi chúng ta có thể tiếp tục khám phá và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ sân chơi quý giá của mình.

 

Để giữ niềm đam mê làm cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi và tiến xa hơn nữa trong những năm tới, chúng tôi luôn tuân thủ ba nguyên tắc:

  • Sử dụng vậy liệu tái chế có nguồn gốc sinh học
  • Ra mắt các dòng sản phẩm dành cho các dòng xe hạn chế khí thải.
  • Phát triển chất lỏng công nghệ cao để quản lý nhiệt độ.