Chọn đất nước hoặc khu vực để hiển thị nội dung cụ thể cho vị trí địa lý của bạn

Tiếp tục

SUPRACO MPL 320

Hoạt động
Các ngành Y tế
Ứng dụng
Bánh răng
Loại sản phẩm
Dầu nhớt bôi trơn thông dụng
Chứng nhận OEM
US STEEL 224, AGMA 250.04, 9005-E02, ISO 6743-6, CKC, ISO TR 3498, CKC, DIN 51517 part.3, CLP, DAVID BROWN ET 33/80
Đóng gói
Jerrycan 20 L, Drum 208 L
Article number
104252; 100512

SUPRACO MPL is an Extreme-pressure mineral lubricant for all types of highly stressed gear drives except hypoid gears.

ADVANTAGES:

- Very high extreme-pressure and anti-wear properties

- Very high resistance to oxydation

- Non corrosive lubricant for non-ferrous metals, particularly bronze alloy

- Excellent water demulsibility

Tìm cửa hàng
Cookies Text Learn More