Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

H-Tech 100 Plus 5W-30

Ứng dụng
Dầu nhớt cho động cơ
Chất lượng
Tổng hợp 100%
Danh mục sản phẩm
Xe hơi
Tiêu chuẩn API
API SN/CF ; ILSAC GF-5
Đóng gói
4L
Article number
102916 ; 102917 ; 102919 ; 103071 ; 103267 ; 103268 ; 104585 ; 104793 ; 104794 ; 105524 ; 105525 ; 105526 ; 106620 ; 106622 ; 107114 ; 107115 ; 107258  

Dầu nhớt tổng hợp 100% , với công nghệ đặc chế cho động cơ chạy xăng, đem lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.

Tìm cửa hàng
Cookies Text Learn More