Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

MOTUL KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

28.03.2012

MOTUL KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, dầu nhớt MOTUL (Pháp) đã tiến hành ký kết hợp tác với Viện Cơ Khí Động Lực, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội nhằm xúc tiến và nâng cao khả năng hợp tác liên quan đến đào tạo, thử nghiệm và nghiên cứu.

Với bề dày kinh nghiệm trên 150 năm về dầu nhớt kỹ thuật, Motul sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên, tổ chức hội thảo và cung cấp cho Viện các khóa đào tạo về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực dầu nhớt và ứng dụng trong động cơ đốt trong. Viện sẽ hợp tác với Motul trong các chương trình nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm Motul tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong và các hoạt động hợp tác khác trong quá trình huấn luyện kỹ thuật cho các nhà phân phối và khách hàng của Motul. Thông qua sự kiện này, Motul muốn gắn liền hoạt động của công ty và các hoạt động xã hội, đồng thời khẳng định sản phẩm Motul là dầu nhớt kỹ thuật cao, được phát triển và kiểm nghiệm bằng sự hợp tác với các tổ chức và chuyên gia kỹ thuật từ các viện và trường đại học.

Việc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm kỹ thuật là chiến lược toàn cầu của Motul. Mô hình hợp tác thành công nhất hiện nay là Motul-Nga với trường đại học MADI-STU (Moscow State Automobile & Road Technical University). Hy vọng sự hợp tác với Viên Cơ Khí Động Lực, Đại Học Bách Khoa Hà Nội lần này là tiền đề để Motul tiếp tục ký kết các hợp tác với những trường đại học khác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.