Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁCH XÂY DỰNG CÔNG THỨC SẢN PHẨM CÓ TRÁCH NHIỆM

Motul từ lâu đã quan tâm đến khía cạnh môi trường trong các hoạt động của công ty, cả trong giai đoạn xây dựng công thức sản phẩm và trong các phương tiện có sẵn để khách hàng tại một số thị trường có thể quản lý các chất thải.

Đội ngũ phát triển kỹ thuật cung cấp cho phản hồi xác thật bằng cách là phát triển sản phẩm thân thiện môi trường trong thành phần công thức và ca1cg sử dụng, nhưng vẫn có hiệu suất tương đương và đôi khi thậm chí hiệu suất cao hơn.

Bằng cách này, nguyên liệu được ưa thích đến từ các nguồn thực vật tái tạo chẳng hạn như trong các loại dầu gốc Ester trong đó Motul là chuyên gia, hoặc những nguồn khác đến từ vật liệu được tái chế hoặc có thể tái chế cho việc đóng gói sản phẩm.

Nhờ sự phát triển công thức của công thức nhiên liệu sinh thái (Eco fuel), giảm nhiên liệu có thể được đẩy mạnh và lượng khí thải giảm cùng lượng dầu bôi trơn tương thích với công nghệ xử lý tiền khí thải mới. Đồng thời có những rủi ro ô nhiễm có thể làm tiêu biến với dầu bôi trơn tự phân hủy 100%, ví dụ để sử dụng trong mỡ cưa xích, hoặc với các loại dầu sinh học cho động cơ thủy lực 2 Thì.

Kể từ khi những giữa thập niên 1990 ở Đức với 'Grüne Dach' và tại Pháp với 'Dịch vụ sinh thái', Motul đã cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý tất cả các chất thải từ hoạt động của họ.

Thay mặt cho khách hàng, bằng cách chú ý đến những tuân thủ quản trị và quy định của mỗi hoạt động thu thập và vận hành, Motul cho phép họ tập trung vào lợi ích cốt lõi của họ trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý

IBIOLAB: MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHÂU ÂU, THÚC ĐẨY MÔI TRƯỜNG

Trong năm 2007, MotulTech đã tham gia dự án châu Âu Ibiolab gồm 22 đối tác đến từ 7 quốc gia châu Âu.

Nhóm này đã dẫn đến sự phát triển của các công thức công nghệ cao mới hiệu suất cao đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái châu Âu (Ecolabel). Được sản xuất từ nguyên liệu tái chế, các công thức là có thể phân hủy sinh học và không độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Dự án Ibiolab có hai mục tiêu chính:

  • Cải thiện hiệu suất và các chi phí của biolubricants (dầu bôi trơn sinh học) bằng cách phát triển công nghệ mới.
  • Cải thiện hiệu suất và các chi phí của biolubricants bằng cách phát triển công nghệ mới.

Thúc đẩy biolubricants (dầu bôi trơn sinh học) bằng cách đạt chứng nhận các nhãn sinh thái châu Âu. Để đủ điều kiện cho nhãn sinh thái, một sản phẩm phải mà không có nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe con người và phải chứng minh hiệu suất tương tự như một sản phẩm thông thường.

Chương trình Ibiolab này đã kết thúc tại một hội nghị vào tháng bảy năm 2009 tại Paris. MotulTech tại đó đã giới thiệu kết quả nghiên cứu của mình, và các giải pháp mới nhất cho phát triển bền vững.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ MÔI TRƯỜNG

Motul đã nỗ lực trong nhiều năm để có được các hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận quốc tế công nhận.

Vào tháng 6 năm 2014, nhà máy sản xuất của Motul được chứng nhận quốc tế ISO 14001 cho quản lý môi trường thiết lập tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý môi trường. Theo đề án này, điều đó để đảm bảo trong việc quản lý công ty, nhân viên và các bên liên quan bên ngoài mà tác động môi trường đang được đo và được cải thiện.

Việc có được cấp giấy chứng nhận này được nhìn nhận bởi Motul chỉ đơn thuần là kết quả cuối cùng và sự công nhận của nỗ lực không ngừng, là thành quả của sự tham gia của tất cả đội ngũ, cả trong nỗ lực tập thể và cá nhân cam kết của họ.