Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Devam Et

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

SORUMLU ÜRÜN FORMÜLASYONU

Motul uzun yıllardır hem ürünlerinin formülasyon aşamalarında hem de bazı piyasalarda müşterilerinin atıkları yönetmeleri için kendilerine sunulan yöntemlerde faaliyetlerinin çevresel boyutuyla alakalı olarak çalışmalarda bulunur.

Teknik geliştirme ekipleri, ürünlerinin formülasyonunda ve kullanımında çevre dostu ancak eşit ve hatta bazen daha yüksek performans sunan ürünler geliştirerek özgün yanıtlar sunar.


Bu şekilde, Motul’un da uzmanı olduğu ester-özlü yağlarda olduğu gibi yenilenebilir bitkisel ya da ambalajlamada geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilir.  


Eco Fuel formülasyonlarındaki gelişmeler sayesinde, yakıttan tasarruf sağlanabilir ve emisyonlar yeni egzoz gazı işlem sonrası teknolojilerine uyumlu yağlarla azaltılabilir. Aynı zamanda, kirlilik riskinin örneğin elektrikli testere zincirlerinde kullanılan %100 toprakta çözünebilen yağlarla ya da 2 zamanlı deniz motorları için toprakta çözünebilen yağlarla kaybolması sağlanabilir.

Almanya’da “Grüne Dach” ile, Fransa’da da “Eco Service” ile Motul, 1990lı yılların ortalarından beri müşterilerine faaliyetlerinden ortaya çıkan tüm atıkların yönetimini devretme fırsatı sunmaktadır.


Müşterileri adına, her bir toplama ve işleme faaliyetinin idari ve düzenleyici takibini gerçekleştiren Motul müşterilerine yasal yükümlülüklerini karşılama garantisi vererek onların esas ilgi alanlarına odaklanmalarını sağlar.

IBIOLAB : ÇEVREYİ DETSEKLEYEN BİR AVRUPA PROGRAM

2007 yılında, MotulTech, 7 Avrupa ülkesinden gelen 22 ortaktan oluşan Ibiolab Avrupa projesine katılmıştır.

Bu konsorsiyum, Avrupa Ecolable kriterlerini karşılayan iyi performanslı yeni yüksek teknolojili formülasyonların geliştirilmesini sağlamıştır. Yenilenebilir hammaddelerden üretilen bu formülasyonlar toprakta çözünebilir ve çevre ve insan sağlığı için de zehirli değildir.

Ibiolab projesinin iki temel hedefi vardır: 

.  Yeni teknolojiler geliştirerek biyoyağların performansını geliştirmek ve maliyeti düşürmek.
.  Avrupa Ecolabel alarak biyoyağları teşvik etmek. Ecolabel alabilmesi için bir ürünün çevreye ve insan sağlığına karşı herhangi bir tehlikesinin olmaması ve geleneksel bir ürünle aynı performansı sergilemesi gerekir.  

Bu Ibiolab program 2009 yılı Temmuz ayında Paris’te düzenlenen bir konferansta sona ermiştir. MotulTech bu konferansta yaptığı araştırmanın sonuçlarını ve sürdürülebilir gelişme için bulduğu en son çözümleri sunmuştur.

ÇEVRE SERTİFİKASI

Motul yıllardan beri Kalite Yönetim Sisteminin uluslararası sertifikalar ile tanınması için çaba sarf etmektedir. 


Bu nedenle, oldukça mantıklı bir şekilde, '1.2.3. Çevre' operasyonunda kullanılan FD X 30-205 normatif belgeyi seçerek Fransız üretim alanı için bir sertifika süreci başlatılmıştır.


Bu plan kapsamında, ISO 14001 uluslararası sertifikası, Motul üretim sahasında 3 aşamada alınır ve bu aşamaların 2012 itibariyle tamamlanması beklenmektedir Bu sertifikanın alınması Motul tarafından günlük işlerin son ürünü ve tanınması ve hem ortak hem de bireysel taahhütlere katılımın sonucu olarak algılanmaktadır.