Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Devam Et

KURUMSAL KÜLTÜR OLARAK KALİTE

ÜRETİM KALİTESİNDEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE

Motul ürün tarihinde daha yenilikçi, daha etkili ve daha iyi performans üreten yağlara ilişkin gerçekleştirdiği sürekli arayışla kökleşen ürün kalitesi, doğal olarak, şirketin bir kalite yönetim sistemi ilkelerini kabul etmesini sağlamıştır.    


Mevcut organizasyon, uluslararası olarak tanınmış kalite kıstaslarının doğurduğu gerekliliklerin karşılanmasında maksimum verimlilik elde etmek için yapısal ve pragmatik bir yaklaşımı benimseyerek müşteri beklentilerinin karşılanmasını ve hatta öngörülmesini sağlar. Motul, ISO 9001:2008 ve TS16949:2009 sertifikalıdır.

Makro süreçlerle organizasyon

Motul, müşteriyle yakından ilgili ve şirketin 6 makro sürecine odaklanmış bir organizasyon geliştirmiştir.

Grup’un uluslararası gelişme amaçlarına uyum sağlayan bu organizasyon ağ oluşturmayı destekler ve tedarik süresini ve gelişmelerin ve ürünlerin kalitesini en iyi hale getirir.

Müşterilere ve piyasalara önem vermek

Motul'un yüksek teknoloji, uzmanlık, orijinallik ve taahhüt gibi değerlere dayanan kültürü, Grup’a ait olduklarından dolayı duydukları gururu ifade eden ve müşteri memnuniyeti ve ortaklarına saygı konusunda ince anlayışı bulunan her kademedeki personeli tarafından paylaşılır.

Piyasadaki öncülüğünü ve oldukça rekabetçi ve değişen piyasalarda edindiği özel yeri korumak için Motul, müşterilerini dinlemek, piyasanın ihtiyaçlarına önem vermek, teknolojiyi takip etmek ve Grup içerisinde özellikle Mükemmeliyet Merkezleri aracılığıyla bilgi paylaşmak amacıyla özel yöntemler geliştirmiştir.

Ortaklara duyulan güven ve ortaklardan talepler

Zamanla kurulan güven ilişkileri sayesinde, Motul bu kuruluşu, belirli projeler çerçevesinde ya da günlük bazda deneyimlerini ve teknik bilgilerini paylaşan tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarla kurulan ortaklık bağlarını destekleyerek tamamlamıştır.

Motul Grubu, tedarikçilerini, en azından, kendisi için belirlediği kalite ölçütlerine uymalarını sağlamak ve daha önemli durumlarda beklenen sonuçlara ulaşmak için kendi süreçlerini ve sistemlerini kurduklarını görmek için resmi olarak onaylayarak seçer.

Grub’un ortaklarıyla kurduğu ilişkiler, ekiplerin temel noktalara – çözümler ve nihai kullanıcılara sunulan katma değer- odaklanmasını sağlayan uzun vadeli ilişkilerdir.

En titiz kalite sertifikaları

Henüz 1980li yıllarda, Motul, İngiliz Standartları Enstitüsü gibi ulusal sertifikalarla kalite gerekliliklerini resmileştirme sürecine katılmıştır. Kalite güvencenin uluslararası modelleri kısa zaman içerisinde yalnızca bir ihtiyaç olarak hayati önemli hale gelmemiş aynı zamanda da değerli bir nitelik kazanmıştır.  

Otomobil endüstrisinin yakın bir ortağı olan Motul, temel OEM’lerin (orijinal ekipman imalatçısı) hassas kalite ölçütlerini yerine getirir. İlk EAQF* belgesini 1990 yılı Şubat ayında almış ve bu belgeyi daha sonra Haziran 1996’da ISO 9001*, Ekim 1999’da QS 9000 ve Haziran 2002’de ISO TS 16949 takip etmiştir.
Bu sertifikalar saklanmakta ve birinci sınıf uluslararası bir örgüt tarafından (Lloyds Register Kalite Güvence Şirketi- LRQA) altı ayda bir denetlenmektedir ve her üç yılda bir yenilenmektedir.

(*) EAQF: Avrupa OEM’lerinin kalite ölçütleri
QS 9000: Amerikan OEM’lerinin kalite ölçütleri
TS 16949: Bütün OEM’lerin gerekliliklerini uyumlaştıran uluslararası bir ölçüt.

Formülasyon uzmanlığı

Motul ürünlerinin yüksek kalitesi ve istisnai performansı uzun yıllardır bilinmektedir. Bu başarı formülasyonlarından, geliştirilmelerinden ve aynı zamanda ürün süreçlerinden gelmektedir.

Laboratuvarları ve üretim tesislerini yüksek ve gittikçe gelişen bir performans seviyesinde tutmak için yalnızca yatırım yapılmaz, aynı zamanda Motul ürünleri, formüle edilir edilmez ve çeşitli üretim aşamaları süresinde kullanım sürelerinin her döneminde katı denetime tabi tutulur.

Ürünler bu nedenle formülasyon, harmanlama ve paketleme sırasında kontrol edilir ve aynı zamanda düzenli olarak dağıtımlarının (depolama, dağıtım, satış noktalar) bütün aşamalarında bu ürünlerden numune alınır ve analiz edilir.

Tüm ürünlerin izlenilebilirliği 

Ürün emniyeti sağlamak için toplam ve iki taraflı bir izlenebilirlik sistemi ürünlerin üretim ve dağıtımlarının çeşitli aşamalarını kapsar.

Bu nedenle, her bir denetimden elde edilen sonuçlar kaydedilir ve dilendiği bir zamanda bu kayıtlar tekrar incelenebilir.

Her bir ambalajda özel bir şifre bulunur; böylece ürünler izlenebilir ve tarih, yer ve üretim koşullarına hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Her şeyden önemli olan güvenilirlik

Ürünlerin kalitesinde zaman içinde olan değişiklikleri takip etmek ve ileride doğabilecek sorunlara müdahale edebilmek için üretilen referanslardan binlerce numune alınır ve saklanır.

Söz konusu denetimler ürünler kusursuz kalitede olmasını sağlar ve süreçlerin ve formülasyonların geliştirilmesine yardım eder. Aynı zamanda, kullanıcıların yeni davranışları ya da ihtiyaçları gibi piyasa kısıtlamalarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurur.