Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Zrównoważony rozwój

ODPOWIEDZIALNA FORMULACJA PRODUKTÓW

MOTUL od wielu lat przykłada duża uwagę do skutków prowadzonej działalności na środowisko, zarówno na etapie formulacji produktów jak i środków udostępnianych klientom na niektórych rynkach, w celu zapewnienia właściwej likwidacji odpadów.  

W odpowiedzi na oczekiwania rynku, nasz dział badawczo-rozwojowy opracowuje produkty przyjazne dla środowiska oraz użytkowników, które posiadają identyczne lub jeszcze wyższe właściwości.

W ten sposób, preferowane są materiały pochodzące ze źródeł odnawialnych, jak np. oleje na bazie estrów, w których MOTUL się specjalizuje, lub produkty opakowaniowe z recyklingu.

Dzięki opracowaniu formuły paliwa Eco, promowane są oszczędności oraz ograniczenie emisji za pomocą środków smarnych, kompatybilnych z nowymi technologiami oczyszczania spalin. Ponadto, wyeliminowano ryzyko zanieczyszczeń, dzięki biodegradowalnym w 100% środkom smarnym przeznaczonych np. do smarowania pił łańcuchowych lub dzięki olejom biodegradowalnym do 2-suwowych silników okrętowych.
 
Od połowy dekady lat 90-tych, dzięki certyfikacji 'Grüne Dach' w Niemczech oraz 'Eco Service' we Francji, MOTUL zapewnia swoim klientom dodatkowe możliwości w zakresie zarządzania wytwarzanymi przez nich odpadami.
Śledząc w imieniu swoich klientów zmiany przepisów oraz wymagania administracyjne w zakresie zbiórki oraz przetwarzania, MOTUL gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami, co umożliwia skupienie całej ich uwagi na głównym profilu prowadzonej działalności.

IBIOLAB: EUROPEJSKI PROGRAM PROMOCJI ŚRODOWISKA

W 2007 roku MotulTech dołączył do europejskiego projektu Ibiolab realizowanego przez 22 partnerów z 7 różnych krajów europejskich.

Współpraca ta zaowocowała opracowaniem nowych zaawansowanych technologicznie formuł o wyjątkowych parametrach, które spełniają kryteria europejskiego oznakowania ekologicznego. Takie formuły wyprodukowane z odnawialnych surowców są biodegradowlane i nie są toksyczne dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia.

Projekt Ibiolab miał spełnić dwa główne cele:

  • Podnisienie parametrów oraz zmniejszenie kosztów biologicznych środków smarnych dzięki opracowaniu nowych technologii.
  • Promowanie biologicznych środków smarnych poprzez uzyskanie europejskiego oznakowania ekologicznego.

Warunkiem uzyskania europejskiego oznakowania ekologicznego, jest bezpieczeństwo produktu dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia oraz posiadanie właściwości identycznych, jak produkty tradycyjne.

Program Ibiolab zakończył się na konferencji w lipcu 2009 roku w Paryżu. MotulTech zaprezentował tam wyniki swoich badań oraz najnowsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

CERTYFIKATY OCHRONY ŚRODOWISKA

Od wielu lat MOTUL podejmował starania, aby uzyskać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające zgodność z Systemem Zarządzania Jakością.

W czerwcu 2014 r., zakłady produkcyjne MOTUL otrzymały międzynarodowy certyfikat zgodności z normą ISO 14001 wyznaczający kryteria dla systemu zarządzania środowiskowego. Inicjatywa ta jest dla kierownictwa, pracowników oraz udziałowców gwarancją zapewniającą o wysiłkach i usprawnieniach wprowadzanych w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko. 

Uzyskanie certyfikatu jest postrzegane przez MOTUL jako efekt końcowy i wyraz uznania dla podejmowanych codziennie wysiłków oraz rezultat  zaangażowania wszystkich, zarówno w ramach kroków realizowanych wspólnie, jak i działań indywidualnych.