NASZA FUNDACJA: MOTUL CORAZÓN

POMOC MŁODYM LUDZIOM W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA

 

Utworzona w 2011 r. fundacja Motul Corazón wspiera we Francji i za granicą działania, które pomagają młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji w integracji ze światem pracy.

Naszym celem jest umożliwienie nastolatkom działania poprzez zapewnienie im "narzędzi do życia".

Kładąc nacisk na naukę i przekazywanie know-how, szczególnie w świecie mechaniki i technologii, opieramy się na wartościach naszej firmy, zaangażowaniu naszych pracowników i naszej międzynarodowej sieci partnerów.
 

Motul Corazón Foundation logo

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG

Od momentu powstania Fundacja Motul Corazón wsparła ponad 40 projektów we Francji i za granicą, aby pomóc nastolatkom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji w znalezieniu ścieżki zawodowej.

Mapa pokazująca wszystkie miejsca na świecie, w których Fundacja Motul Corazón wywarła wpływ.

A map showing all the places in the world where the Motul Corazón Foundation has had an impact

LES GARAGES ECOLES: WSPIERANIE INNOWACYJNEGO PROGRAMU PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Utworzone w 2020 r. pod przewodnictwem Motul, Norauto i Fédération Nationale des Écoles de Production (FNEP) stowarzyszenie Les Garages Écoles ma na celu wspieranie młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat, szczególnie tych, którzy mają trudności w szkole, którzy chcą kontynuować karierę w branży motoryzacyjnej, poprzez innowacyjną metodę nauczania "robić, aby się uczyć".

 

Celem jest stworzenie sieci około 15 szkół produkcyjnych we Francji w ciągu 10 lat.

 

Pod koniec 2023 r. stowarzyszenie wybrało miasto Le Mans, miejsce narodzin motoryzacji, na założenie nowego centrum szkoleniowego poświęconego zawodom mechanicznym..