Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza strona internetowa, określana jako "Strona", jest własnością i jest edytowana przez MOTUL S.A., zwaną "MOTUL", "nas", "my" i "nasze" w niniejszych Warunkach użytkowania.

Niniejsze Warunki Użytkowania dotyczą dowolnej strony internetowej, platform, strony internetowej i aplikacji, które są własnością i są edytowane przez MOTUL i jego grupę firm.

MOTUL jest spółką akcyjną z kapitałem w wysokości 3 642 000 euro zarejestrowaną w rejestrze handlowym Bobigny we Francji pod numerem B 572 055 846 i której siedziba znajduje się pod adresem 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers we Francji.

WAŻNA UWAGA:

Korzystanie z witryny podlega następującym warunkom użytkowania ( „Warunki korzystania”), który obejmuje następujące Warunki treści i warunków ( „Warunki treści i warunków”) i następującym Prywatność i Polityki Cookies ( „Prywatność i Polityki Cookies” ), a także wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, aktów prawnych i regulacji.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI UŻYTKOWANIA, JAK RÓWNIEŻ OKREŚLANIA TREŚCI I WARUNKÓW PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKI COOKIES PRZED UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ STRONY, PONIEWAŻ WYJAŚNIAJĄ W JAKI SPOSÓB JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z NINEJSZEGO SERWISU. JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI POD ADRESEM PRIVACY@MOTUL.COM

KORZYSTAJĄC ZE STRONY MOTUL AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKU UŻYTKOWANIA, WARUNKI TREŚCI, POLITYKI ORAZ PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKI COOKIES. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ I NIE ZROZUMIAŁEŚ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB CZĘŚCI Z NICH, NIE NALEŻY UŻYWAĆ LUB WCHODZIĆ NA WITRYNĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA ZAWIERAJĄ UMOWĘ WIĄŻĄCĄ PRAWNIE.

JEŻELI JESTEŚ W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT I NIE ROZUMIESZ TEGO DOKUMENTU, POPROŚ RODZICA LUB OPIEKUNA O WYJAŚNIENIE. JEŻELI JESTEŚCIE W WIEKU PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

Podczas korzystania z witryny oczekuje się przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, a my możemy, oprócz jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego, cofnąć dostęp lub usunąć treść przesłanego do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Możemy od czasu do czasu aktualizować Warunki użytkowania i przyniesie wszelkie aktualizacje, na które zwrócisz uwagę. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację jakiejkolwiek aktualizacji Warunków użytkowania.

 1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONFIGUROWANIA KONTA

2.1 Być może konieczne będzie założenie konta w celu korzystania z niektórych stron i uzyskania do nich dostępu.

Aby założyć konto, musisz się zarejestrować za pomocą konta Facebook, Google Plus, Instagram, LinkedIn lub Twitter, a także używając swojego adresu e-mail.

Informacje, które przekazujesz nam podczas zakładania konta, są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

2.2. Twoja nazwa użytkownika i hasło są twoje i nie powinieneś udostępniać ich ani ujawniać osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

2.3. Po utworzeniu konta wszystkie podane informacje muszą być prawdziwe i dokładne.

2.4. Nie używaj ani nie zakładaj konta w celu oszukania innej osoby lub w celu założenia fałszywych lub "botowych" kont.

2.5. Nazwy użytkowników profili nie muszą być rzeczywistymi nazwami, ale nie można ich wybrać ani wykorzystać, które:

2.5.1. są znakami towarowymi, nazwami firm, nazwami handlowymi lub znakami sklepowymi stron trzecich;
2.5.2. są obraźliwe, wprowadzające w błąd lub sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
2.5.3. może naruszać niniejsze Warunki użytkowania w jakikolwiek sposób, jak możemy rozsądnie zdecydować.
2.6. Nazwy użytkowników profili nie mogą być sprzedawane, przekazywane ani licencjonowane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

2.7. Możesz używać swojego konta tylko zgodnie z Warunkami użytkowania, a Ty nie możesz prowadzić działalności konkurencyjnej lub komercyjnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

2.8. Zgadzasz się, że:

2.8.1. upewnisz się, że informacje, które przechowujemy, są dokładne i aktualne;
2.8.2. ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych konta;
2.8.3. użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny przy użyciu swojego konta;
2.9. Dane konta i korzystanie z konta muszą być zgodne z Warunkami użytkowania, Warunkami zawartości i Polityką prywatności i plików cookie, a także z wszelkimi obowiązującymi przepisami, aktami i przepisami.

2.10. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE TWOJEGO KONTA LUB KORZYSTANIA ZE SWOJEGO KONTA PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ.

JEŻELI MYŚLISZ, ŻE DOSZŁO DO NADUŻYCIA TWOJEGO KONTA, PROSIMY O NATYCHMIASTOWĄ INFORMACJĄ.

2.11. W przypadku naruszenia któregokolwiek właściwego przepisu, aw szczególności jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania, Warunkami treści i warunków oraz prywatności i Cookies Polityki, możemy zawiesić lub usunąć dostęp do Witryny i / lub usuwania zawartości utworzonej / upload przez Ciebie.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

3.1 Informacje ogólne

Motul zdefiniowany w Warunkach Użytkowania jest kontrolerem zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych dostarczanych przez użytkownika i / lub zbieranych podczas korzystania z Witryny.

Podczas korzystania z Serwisu, Motul może gromadzić i przetwarzać dane osobowe tj wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej oraz następujące przepisy określone w jaki sposób wykorzystujemy dane odnoszące się do siebie i mają zastosowanie do wszystkich wykorzystania swoich danych osobowych i danych.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, upoważniasz nas do zbierania, przechowywania, uzyskiwania dostępu, przesyłania i wykorzystywania informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki w przyszłości, które zostaną opublikowane na tej stronie. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że wiesz o jakichkolwiek zmianach. W razie potrzeby możemy powiadomić Cię o zmianach przez e-mail lub za pośrednictwem naszych aplikacji lub stron internetowych.

Zbieramy i przetwarzamy informacje o Tobie tylko zgodnie z Warunkami użytkowania.

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś młodszy, nie korzystaj z naszych witryn lub aplikacji. Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy dane osobowe osób, które nie ukończyły 13 lat, poinformuj nas o tym, zgodnie z artykułem 6 poniżej.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, upewnij się, że rodzic lub opiekun przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn lub aplikacji wyjaśnił Ci tę politykę prywatności i zgadza się z jej treścią.

3.2. Dane osobowe, które możemy gromadzić na Twój temat

3.2.1. Będziemy uzyskiwać dane osobowe o Tobie (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie) za każdym razem, gdy skontaktujesz się z nami, zarejestrujesz u nas konto, prześlesz materiał za pośrednictwem formularza lub na stronie, na przykład podczas przesyłania filmy, otrzymamy wszelkie dane osobowe zawarte w tych filmach ("przesłane informacje").

Opublikowane treści i profil użytkownika będą publiczne, więc upewnij się, że nie udostępniasz niczego, co chcesz zachować jako prywatne.

3.2.2. Podczas odwiedzania Strony możemy umieszczać pliki cookie na twoim urządzeniu końcowym, jeśli wyrażasz zgodę, zgodnie z punktem 3.7.3 poniżej. Cookie to mały skrypt wysyłany do przeglądarki przez serwer sieciowy i przechowywany na twardym dysku Twojego urządzenia końcowego. Możemy monitorować korzystanie z Witryny za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Na przykład możemy monitorować, ile razy odwiedzasz strony, które strony odwiedzasz i które filmy oglądasz, dane o ruchu, Twój adres IP i MAC, unikalny identyfikator urządzenia, przeglądarki i urządzenia używane do uzyskania dostępu do witryny, twój internet usługodawcy oraz działania podejmowane podczas korzystania z witryny ("Analytics").

3.2.3 Strona może również zbierać informacje, które udostępniasz nam i które są przechowywane na twoim urządzeniu, Facebooku lub innych mediach społecznościowych lub podobnych profilach, w tym dane kontaktowe, zdjęcia, lokalizację, wideo lub inne treści cyfrowe ("Treść Informacja"). Szczegóły informacji, które zbieramy z Twojego konta na Facebooku lub w mediach społecznościowych, zostaną Ci przekazane, gdy najpierw przyznasz nam pozwolenie na dostęp do Twojego konta.
 

3.3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.3.1. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach opisanych przed pobraniem twoich danych i uzyskaniem Twojej zgody, w szczególności w następujących celach:

Przesłane informacje: aby pomóc nam zidentyfikować Ciebie oraz aby otwierać, uruchamiać i monitorować wszystkie konta, które trzymasz u nas; do administracji; przetwarzać twoje zapytania; do monitorowania i rozpowszechniania filmów i innych materiałów, które udostępniasz za pośrednictwem Witryny; dostarczać spersonalizowanych treści, w tym treści promocyjnych; i do wysyłania informacji o Witrynie.
Analityka: aby zrozumieć, jak i jak często użytkownicy korzystają z Witryny i pomóc nam ją ulepszyć.
Informacje o zawartości: aby umożliwić łączenie się ze znajomymi i innymi użytkownikami, udostępnianie filmów i innych treści, które możesz wnieść, oraz aby ułatwić korzystanie z Witryny, na przykład poprzez wstępne wypełnianie formularzy i kont użytkowników.
3.3.2. Możemy powiązać dowolną kategorię informacji z jakąkolwiek inną kategorią informacji i będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe zgodnie z tą polityką tak długo, jak będą one połączone, o ile nie zaznaczono inaczej.

3.3.3. Możemy również wykorzystywać przesłane przez Ciebie dane do wyświetlania spersonalizowanych treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub do wyświetlania Ci odpowiednich reklam na podstawie posiadanych przez nas danych osobowych.

3.4. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

3.4.1. W celu dostarczenia produktów i usług oraz spełnienia wyżej wymienionych celów możemy potrzebować udostępnić dane osobowe innym firmom z Grupy Motul i / lub zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu.

W szczególności:

Przesłane Informacje mogą być udostępniane dostawcom usług poczty elektronicznej, z których korzystamy, aby na bieżąco informować Cię o nowościach na temat Witryny i innych stron trzecich, z których korzystamy (którzy przetwarzają przekazane informacje zgodnie z naszymi instrukcjami), w tym do celów czatu na żywo, marketingu, informacje zwrotne i wsparcie.
Informacje Analytics mogą być udostępniane reklamodawcom w sposób anonimowy. Możemy również wyświetlać anonimowe, zbiorcze statystyki za pośrednictwem naszych stron internetowych lub innych czatów, chociaż nie będzie to obejmować danych osobowych.
Witryna integruje się z zewnętrznymi dostawcami usług analitycznych, którzy przetwarzają informacje Analytics, które zbieramy zgodnie z naszymi instrukcjami, w tym: śledzić błędy techniczne, które powstają w związku z korzystaniem z Witryny; monitorować wydajność Witryny; monitorować sposób korzystania z Witryny, w tym czynności podejmowane podczas korzystania z naszych aplikacji i stron internetowych. Dane udostępnione dostawcom Analytics będą przez nich przetwarzane wyłącznie na nasz użytek, z zastrzeżeniem, że mogą tworzyć własne raporty na podstawie anonimowej i zbiorczej.

Informacje dotyczące treści przesłane za pośrednictwem Witryny będą udostępniane publicznie, chyba że uzgodniono inaczej.
Informacje, które umieścisz w swoim publicznym profilu Witryny lub które udostępniasz za pośrednictwem forów i innych interaktywnych funkcji przesyłania wiadomości za pośrednictwem Strony, będą udostępniane innym użytkownikom Witryny.

W niektórych przypadkach możesz wybrać określonych odbiorców informacji o zawartości (na przykład, jeśli wysyłasz prywatną wiadomość lub udostępniasz film konkretnej osobie). Po uzgodnieniu udostępniane informacje o zawartości mogą zostać udostępnione publicznie. Tam, gdzie zezwalasz Witrynie na dostęp do Twojej geolokalizacji, informacje te będą wykorzystywane do tego, aby treści wyświetlane Ci przez Stronę były dla Ciebie bardziej trafne. Możesz także oznaczyć swoje informacje o zawartości, w takim przypadku przybliżona lokalizacja (lub dowolne inne znaczniki, które zastosujesz) będą widoczne dla publiczności.

3.4.2. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

którzy są naszymi zewnętrznymi dostawcami usług, które są wymagane do dostarczania i ulepszania Witryny oraz do realizacji wyżej wymienionych celów,
W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.
Jeżeli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe będące w posiadaniu nas o naszych klientach będą jednym z przekazanych aktywów.
Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe, aby spełnić wszelkie prawne lub regulacyjne zobowiązania lub żądania.
W celu egzekwowania lub stosowania warunków umów między nami, w celu zbadania potencjalnych naruszeń lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

3.4.3. Ponieważ Motul działa globalnie, Motul może chcieć przenieść twoje dane osobowe do innych krajów, w tym krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); Niemniej jednak, będąc pod naszą kontrolą, zawsze staramy się zapewnić, że dane osobowe użytkownika będą miały taki sam poziom ochrony, jaki obowiązywałyby na terenie EOG, w tym zapewnienie, że są one przechowywane w bezpieczny sposób i używane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i dla uzgodnionego celu (ów).

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

3.4.4. Nie ujawniamy reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach.

Możemy zapewnić reklamodawcom anonimowe zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład możemy poinformować ich, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło na ich reklamę w danym dniu).

Możemy również wykorzystać takie zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców, do których chcą dotrzeć (na przykład do kobiet w Londynie). Możemy wykorzystać dane osobowe, które zebraliśmy, abyśmy mogli spełnić życzenia naszych reklamodawców, wyświetlając ich reklamę docelowej grupie odbiorców.

3.5. Bezpieczeństwo danych osobowych

3.5.1 Dbamy o bezpieczeństwo twoich informacji i danych, które przechowujemy. Jednak przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie zawsze jest bezpieczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych podczas ich przesyłania do Witryny; Każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

3.5.2 Po otrzymaniu Twoich informacji, podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, niewłaściwemu użyciu lub ujawnieniu, nieautoryzowanej modyfikacji lub bezprawnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych, gdy jest ona pod naszą kontrolą.

Gwarantujemy, że każda strona trzecia, której dane osobowe są przekazywane i ujawniane zgodnie z Artykułem 3.4 powyżej, powinna wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, niewłaściwemu użyciu lub ujawnieniu, nieautoryzowanej modyfikacji lub bezprawnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych.

3.5.3 Będziemy informować bez zbędnej zwłoki o każdym naruszeniu danych, które może skutkować wysokim ryzykiem dla twoich praw i wolności.

3.5.4 Udostępniając nam dowolną Treść, powinieneś upewnić się, że jesteś zadowolony z możliwości udostępnienia Treści w przypadku, gdy zawiera ona dane osobowe, które wolisz zachować w tajemnicy.

3.6 Twoje prawa

3.6.1. Możesz edytować, usuwać i modyfikować wszelkie informacje zawarte w profilu, które można wykorzystać w Witrynie na stronie swojego konta.

3.6.2. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Możemy jednak wprowadzać zmiany w danych osobowych tylko wtedy, gdy nas powiadomisz. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas o tym, jeśli są jakieś nieścisłości lub zmiany Twoich danych osobowych.

Prosimy o poinformowanie nas o tym na adres privacy@MOTUL.com w przypadku jakichkolwiek zmian lub nieścisłości w danych osobowych, dostarczając nam wystarczających informacji, aby umożliwić nam identyfikację użytkownika, aby można było wprowadzić zmiany.

3.6.3. Możesz poprosić nas o:

zapewni ci dostęp do wszelkich przetwarzanych przez ciebie danych osobowych, z zastrzeżeniem opłaty administracyjnej, gdy wnioski są jawnie bezpodstawne lub nadmierne,
zmienić, zaktualizować swoje dane osobowe,
wymazać częściowo lub całkowicie dane osobowe,
ograniczyć przetwarzanie twoich danych osobowych, lub
sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych osobowych.
Proszę również pamiętać, że:

są uprawnieni do wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie,
mieć prawo do przenoszenia danych, oraz
mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
W celu uzyskania informacji lub prośby, możesz skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych i zasad pod adresem privacy@MOTUL.com

Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe, dostarczając nam wystarczających informacji, które pozwolą nam Cię zidentyfikować, aby można było wprowadzić wszelkie zmiany. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje lub podjąć inne kroki w celu potwierdzenia tożsamości przed przetworzeniem Twoich wniosków.

3.6.4. Witryna umożliwia usunięcie opublikowanych informacji o zawartości i dezaktywację konta.

Pamiętaj, że jeśli dezaktywujesz swoje konto, Twoje konto będzie niedostępne dla Ciebie i dla innych.

Jednak wszelkie Treści, które już zostały udostępnione za pośrednictwem Witryny, mogą zostać zatrzymane w Witrynie. Na przykład użytkownicy mogli udostępnić Twoje filmy lub możesz skomentować inne treści. Jeśli dezaktywujesz swoje konto bez usuwania treści, zawartość ta pozostanie na stałe dostępna za pośrednictwem Witryny, ale może być oznaczona jako anonimowa. Zachowamy również wszystkie anonimowe dane związane z Twoim kontem i korzystaniem z Witryny, aby umożliwić nam dalsze zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych.

3.7. Cookies

3.7.1 Zgodnie z punktem 3.2.2 używamy plików cookie i innych urządzeń śledzących online w celu dostarczania, ulepszania i monitorowania witryny i witryny, w tym w następujący sposób:

 • Poświadczenie
 • Aby zalogować się do witryny i być zalogowanym.
 • Preferencje
 • Aby zapamiętać informacje o Tobie, takie jak preferowany język i konfiguracja.
 • Analityka
 • Aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony i jak często, abyśmy mogli ją poprawić, aby zapewnić naszym użytkownikom lepsze wrażenia.
 • Przeprowadzanie badań i analiz statystycznych w celu ulepszenia naszych treści, produktów i usług.
 • Retargetowanie
 • Możemy wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące w oparciu o wcześniejsze korzystanie z Witryny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zrezygnować z Google Analytics, odwiedź następujący adres URL: tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub zmień ustawienia reklam Google. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane, można znaleźć tutaj: www.google.com/policies/privacy/partners/.

3.7.2. Informacje, które uzyskujemy z naszych plików cookie, zazwyczaj nie zawierają danych osobowych. Chociaż możemy uzyskać informacje na temat urządzenia, takie jak adres IP, przeglądarka i / lub inne dane dziennika internetowego.

3.7.3 Strona wyświetla powiadomienie z informacją o korzystaniu z plików cookie i innych podobnych technologiach oraz z linkami do niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając z naszych witryn internetowych po wyświetleniu tego powiadomienia, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie lub podobnych technologii do celów opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania.

3.7.4. Możesz oczywiście sprzeciwić się umieszczeniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, ale w takim przypadku niektóre części Witryny mogą działać tylko częściowo. Możesz także wyeliminować pliki cookie w dowolnym momencie i indywidualnie, korzystając z instrukcji obsługi komputera.

3.7.5. Współpracujemy ze stronami trzecimi, które mogą również umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu, na przykład Google Analytics, Facebook i Twitter, których używamy, aby umożliwić funkcjonowanie i udostępnianie portali społecznościowych oraz monitorowanie sposobu korzystania z Witryny przez odwiedzających. Tacy dostawcy zewnętrzni są odpowiedzialni za pliki cookie umieszczane na urządzeniu. Niektóre z tych plików cookie są plikami cookie sesji, które zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji lub wylogowaniu. Inne pliki cookie można usunąć za pomocą przeglądarki lub ustawień urządzenia. Możesz także użyć przeglądarki lub ustawień urządzenia, aby zablokować pliki cookie, choć pamiętaj, że może to ograniczyć użyteczność Witryny.

Możemy łączyć, włączać lub wykorzystywać oprogramowanie i usługi stron trzecich, takie jak serwisy społecznościowe lub funkcje udostępniania w ramach Witryny. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usługi podlega warunkom tych stron trzecich, a użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich takich Warunków użytkowania strony trzeciej podczas korzystania z Witryny.

 

4. WARUNKI TREŚCI

Niniejsze postanowienia odnoszą się do Witryny i korzystania z Witryny oraz Oryginalnej Treści i Treści Użytkowników, tj. Wszelkich filmów, fotografii, wiadomości lub innych treści, które mogą być przesłane przez użytkowników (łącznie "Treść").

O ile nie zaznaczono inaczej, "Treści oryginalne" to wszelkie filmy wideo, zdjęcia, wiadomości lub inne treści przesłane przez, opublikowane przez nas, utworzone przez nas i nasze spółki należące do grupy, w tym nasze / ich dyrektorów, funkcjonariuszy i pracowników, a także treści przedstawiające nasze / ich ambasadorowie.

4.1 WŁASNOŚĆ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

4.1.1 Jesteś właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych w Witrynie.

4.1.2 W przypadku treści użytkowników objętych prawami własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy ("treść IP"), przyznajesz nam niewyłączną, możliwą do przeniesienia, podlegającą licencjonowaniu, bezpłatną, ogólnoświatową licencję na używanie Treści IP, które publikujesz na lub w związku z Witryną (Licencja IP).

Zgodnie z licencją IP, Motul jest wyraźnie upoważniony do bezpośredniego lub pośredniego:

odtwarzać całości lub części Treści IP na innych nośnikach lub w innych formach niż te, w których były oryginalnie powielane i edytowane na dowolnym znanym lub odkrytym nośniku w jakimkolwiek celu, w dowolnym celu
reprezentowania całości lub części Treści IP publicznie, bezpłatnie, za pomocą dowolnych środków komunikacji i za pomocą dowolnych środków telekomunikacji, znanych lub nieznanych do tej pory, za pośrednictwem sieci telematycznych, Internetu lub innych obecnych lub przyszłych sieci w dowolnym celu; ,
i dostosować całość lub część Treści IP, w tym prawo do zmiany i uporządkowania Treści IP, w celu zachowania jej aktualności i znaczenia. Treść IP może być również przystosowana do włączenia, w całości lub w części, do innych wcześniej istniejących lub przyszłych prac w dowolnym celu.
Niniejsza Licencja IP kończy się po usunięciu Treści IP lub konta, chyba że Twoje treści zostały udostępnione innym osobom i nie zostały usunięte.

4.2 WŁASNOŚĆ TREŚCI ORYGINALNEJ

Z zastrzeżeniem zachowania własności Treści użytkownika (której właścicielem jest użytkownik), wszelkich praw, tytułów, odsetek i praw własności oraz wszelkich praw autorskich, wzorów, praw do baz danych, patentów i wszelkich praw do wynalazków, know-how, handlu i nazwy handlowe, tajemnice handlowe i znaki towarowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane) oraz wszelkie wnioski i inne prawa własności intelektualnej (łącznie "Prawa własności intelektualnej") w Witrynie i na Treści oryginalnej należą do nas i / lub naszych licencjodawców.

Wszystkie prawa są zastrzeżone i zastrzeżone, z wyjątkiem praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków użytkowania. Witryna może zawierać licencjonowane materiały, a nasi licencjodawcy mogą działać w celu ochrony swoich interesów w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

 

4.3 WYKORZYSTANIE TREŚCI

Użytkownik może wykorzystywać, wyświetlać i przesyłać oryginalne Treści i treści Użytkowników na Witrynę w dozwolony przez nas sposób.

Z zastrzeżeniem przestrzegania wszystkich warunków niniejszych Warunków korzystania, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, osobistej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na (i) przesyłanie strumieniowe i przeglądanie Zawartości użytkowników i Oryginalnych treści wyłącznie w Witrynie na własny rachunek prywatne, osobiste i niekomercyjne wykorzystanie oraz (ii) udostępnianie Treści i Treści użytkownika wyłącznie zgodnie z funkcjami społecznościowymi udostępnionymi przez nas w Witrynie oraz licencją na mocy niniejszych Warunków użytkowania.

W konsekwencji:

Możesz oglądać, przeglądać i streamować Treści oryginalne i Treści użytkowników tylko na Stronie.
O ile nie określono inaczej, Użytkownik może udostępniać Treści oryginalne i Zawartość Użytkowników wyłącznie za pomocą funkcji udostępniania w mediach społecznościowych na Witrynie i poprzez link do strony wideo Witryny wyłącznie za pomocą udostępnionej przez nas funkcjonalności.
Użytkownik nie może kopiować, pobierać ani umieszczać żadnych Treści Oryginalnych ani Treści Użytkowników bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela treści.
Użytkownik nie może wykorzystywać Treści oryginalnych ani treści innych użytkowników do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych.
Treści nie można w inny sposób wykorzystywać, pobierać, kopiować, transmitować, transmitować bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie uzgodniliśmy inaczej z Tobą w oddzielnej umowie, możesz używać Treści wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego i nie wolno:

sprzedawać, rozpowszechniać, powielać, przekazywać, publicznie wyświetlać, tłumaczyć, modyfikować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, dekonstruować, odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować, wypożyczać, dzierżawić, wypożyczać, udzielać podlicencji lub w inny sposób zajmować się kopiami lub reprodukcjami Witryny Treści oryginalne lub zawartość innych użytkowników w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania;
usuwać, usuwać, zasłaniać, dezaktywować, modyfikować, dodawać lub ingerować w kod programu lub dane, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawnie zastrzeżone uwagi i legendy znajdujące się na Stronie lub w Treści oryginalnej lub w treściach Użytkowników innych Użytkowników;
usuwać, dezaktywować lub omijać oprogramowania zabezpieczającego przed kopiowaniem zawartego na lub w obrębie Witryny lub Treści Oryginalnej lub Treści użytkownika.
Gwarantujesz firmie Motul, że nie będziesz publikować ani przesyłać treści, które naruszają lub naruszają czyjeś prawa lub w inny sposób naruszają prawo lub Warunki użytkowania, a w szczególności:

Nie będziesz publikować / przesyłać treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
Użytkownik nie będzie publikować / przesyłać nieautoryzowanych informacji handlowych (takich jak spam) na Stronie.
Nie będziesz nękać, zastraszać ani nękać żadnego użytkownika witryny.
Nie będziesz publikować treści szerzących nienawiść, zawierających groźby lub pornograficznych; nawołuje do przemocy; lub zawiera nagość, grafikę lub nieuzasadnioną przemoc,
Nie zrobisz niczego, co mogłoby uniemożliwić, przeciążyć lub osłabić prawidłowe działanie lub wygląd Motul, takie jak atak typu "odmowa usługi" lub ingerencja w renderowanie strony lub inne funkcje Witryny.
Użytkownik nie będzie ułatwiać ani zachęcać do naruszania Warunków korzystania.
4.4. USKARŻANIE SIĘ:

Jeśli uznasz, że jakakolwiek treść narusza twoją własność intelektualną lub inne prawa własności, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres copyright@MOTUL.com, podając szczegółowe informacje o naruszonych prawach lub naruszeniu warunków użytkowania.

Zgłaszając wszelkie przypadki naruszenia praw autorskich lub innych praw własności, dołącz następujące informacje:

Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela treści chronionych prawem autorskim;
Opis chronionych prawem autorskim treści, które Twoim zdaniem zostały naruszone;
Pełny opis miejsca w witrynie treści rzekomo naruszających prawa (w tym odpowiedni adres URL);
Twój adres, numer telefonu i adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować;
Oświadczenie, że w uzasadnionym przekonaniu korzystanie z treści nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
Oświadczenie, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu oraz wszelkie inne informacje, których możemy rozsądnie wymagać od Ciebie w celu umożliwienia nam rozwiązania problemu naruszenia praw autorskich (rzeczywistego lub domniemanego) są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Pamiętaj, że gdy wydajesz skargi dotyczące treści, takie działanie rozpoczyna proces prawny. Możemy wymagać od Ciebie dostarczenia dalszych szczegółów lub dowodów, zanim będziemy mogli podjąć działania w sprawie Twojego roszczenia.

 

5. KLIKNIĘCIE NA LINKI DO STRON INTERNETOWYCH


Tam, gdzie udostępniamy linki do innych witryn lub aplikacji za pośrednictwem Witryny, takie linki są udostępniane wyłącznie dla twojej informacji i wygody. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub skuteczność połączonej witryny lub aplikacji, a Ty ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z warunkami korzystania z tej witryny lub aplikacji.

6. NIEZBĘDNY SYSTEM I WYMOGI PLATFORMY


Motul dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić całodobowy dostęp do Witryny, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okoliczności pozostających poza jej kontrolą lub zdarzeń pozostających poza kontrolą Motul, z zastrzeżeniem wszelkich przestojów i niezbędnych czynności konserwacyjnych Witryny i usług. W związku z tym Motul nie może zagwarantować dostępności Witryny i / lub usług lub niezawodności transmisji i wydajności w zakresie czasu reakcji i jakości.

6.1. Aplikacje udostępniane w ramach Witryny opracowano w celu pracy nad wersją systemu operacyjnego i / lub platformy urządzenia dostępnego w momencie ich wydania lub w innej wersji, która może zostać powiadomiona podczas uzyskiwania aplikacji. Platforma, system operacyjny i producenci urządzeń mogą od czasu do czasu aktualizować swoje oprogramowanie i / lub urządzenia, a my możemy, ale nie będziemy musieli, aktualizować Witryny, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić, że jej funkcjonalność i wydajność będą kontynuowane przy każdej takiej aktualizacji. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że używasz najnowszej kompatybilnej publicznej wersji każdego takiego urządzenia, systemu operacyjnego lub platformy. Możemy wymagać od Ciebie aktualizacji twoich aplikacji i innego oprogramowania, aby móc dalej korzystać z Witryny.

Odpowiedzialności Motul nie można się powoływać, jeśli nie można uzyskać dostępu do Witryny i / lub nie można korzystać z usług.

6.2. Użytkownik może wymagać połączenia z Internetem, które należy zakupić na własny koszt, w celu skorzystania z niektórych funkcji Witryny.

Zalecamy korzystanie z usługi Wi-Fi zamiast mobilnego połączenia transmisji danych, jeśli posiadasz ograniczony pakiet danych mobilnych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z pakietu danych i żadnych dodatkowych kosztów, które możesz ponieść. Filmy strumieniowe mogą wykorzystywać duże ilości danych, dlatego w miarę możliwości przełącz się na połączenia danych Wi-Fi.

7. ODSZKODOWANIE / KOMPENSACJA DLA NAS


7.1. Nie ograniczając naszych innych praw i środków zaradczych, zgadzasz się zabezpieczyć (rekompensować) nam i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, wydatkami, kosztami i zobowiązaniami (w tym opłatami prawnymi) związanymi z korzystaniem z Witryny lub wynikającymi z niej. wynikających z naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika lub naruszenia przez niego jakichkolwiek praw lub praw osób trzecich.

8. TERMIN I ZAKOŃCZENIE


Niniejsze Warunki Użytkowania wchodzą w życie po pobraniu, instalacji i / lub użytkowaniu jakiejkolwiek części Witryny i pozostają w mocy do czasu wypowiedzenia przez którekolwiek z nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, usuwając wszystkie kopie aplikacji i innych materiałów otrzymanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny i zaprzestając korzystania z Witryny.

Bez powiadomienia przez nas Warunki użytkowania wygasną automatycznie w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub warunków niniejszego Regulaminu. Po rozwiązaniu Użytkownik zaprzestanie korzystania z Witryny i usunie wszystkie kopie aplikacji i innych materiałów otrzymanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny.

Wypowiedzenie nie ma wpływu na żadne nabyte prawa lub obowiązki do momentu, w którym takie wypowiedzenie stanie się skuteczne.

9. WSPARCIE I KONTAKT Z NAMI


Jeśli zauważysz materiał na Stronie, który Twoim zdaniem narusza Warunki korzystania lub w inny sposób jest niepożądany, powiadom nas na adres: privacy@MOTUL.com.

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia, napisz na adres privacy@MOTUL.com, a my postaramy się pomóc.

10. NASZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI


10.1 Witryna jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje ("AS IS") i "W JAKIM SĄ DOSTĘPNE", bez jakiejkolwiek reprezentacji, poparcia lub jakiejkolwiek gwarancji, INNE NIŻ TO BĘDZIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, W JAKIM OPISANIU I PRZYDATNE DO CELU.

10.2 Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie treści Treści Użytkowników przed ich udostępnieniem w Witrynie. W celu uniknięcia wątpliwości opinie wyrażone w Treściach Użytkowników są opiniami poszczególnych autorów, a nie ich autorów, o ile wyraźnie nie określiliśmy inaczej przez nas.

Motul nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści zamieszczane / przesyłane na Stronie przez Użytkowników.

Motul będzie działał sprawnie, aby usunąć wszelkie nielegalne lub niezgodne z prawem Treści po otrzymaniu informacji zgodnie z artykułem 6 powyżej.

 

10.3 JEST ZNANE RYZYKO UŻYCIA INTERNETU, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ KONIECZNOŚCI, KTÓRZY MÓWIĄ. LUDZIE MOGĄ ZAPEWNIĆ INFORMACJE LUB ZACHOWAĆ W SPOSÓB, KTÓRY JEST NIEZAWODNY, NIEPOSIADOWY, BEZPRAWNY LUB NIELEGALNY. NIE MAMY SPOSOBY ROZSTRZYGANIA JEŚLI OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SĄ PRAWDĄ. TO JEST DECYZJA, KTÓRA MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

10.4 NALEŻY WYKONYWAĆ NIEKTÓRE STOPĘ OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z JAKIEJ STRONY INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY UŻYTKOWNIKA AKCEPTUJESZ TO, ŻE TO SPRAWA I ZAAKCEPTOWAĆ, ŻE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ W ODNIESIENIU DO UJAWNIENIA WŁASNYCH OSOBISTYCH INFORMACJI, TAKICH JAK NAZWISKO, ADRES, ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU I MIEJSCA, KTÓRE NALEŻY.

10.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB korzystanie z WKŁADU LUB INFORMACJI UZYSKANYCH NA STRONIE odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Informacje na stronie są dostarczane w dobrej wierze. Motul, jego spółki zależne i dystrybutorzy dokładają najwyższej staranności i dokładają wszelkich starań, aby rozpowszechniać informacje o jakości na Stronie. Motul nie może jednak zagwarantować absolutnej dokładności i kompletności wszystkich tych informacji. Te informacje i / lub dokumenty mogą zawierać techniczne niedokładności i błędy literowe. Zaleca się sprawdzenie dokładności i trafności informacji i / lub dokumentów udostępnionych w Witrynie.

Motul, jej spółki zależne lub członkowie jego sieci handlowej w żaden sposób nie podejmują się aktualizacji lub korekty informacji rozpowszechnianych w Witrynie. Motul zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów po ich otrzymaniu. Informacje o witrynie nie powinny być traktowane jako zalecenia dotyczące wykorzystania informacji, produktów, procedur, sprzętu lub formułek w sposób sprzeczny z patentem, prawem autorskim lub zarejestrowanym znakiem towarowym. Motul, jej spółki zależne lub członkowie jego sieci handlowej nie ponoszą żadnej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności, jeśli wykorzystanie tych informacji stanowi naruszenie patentu, prawa autorskiego lub zarejestrowanego znaku towarowego.

Informacje i / lub dokumenty pojawiające się w Witrynie mogą w każdej chwili zostać zmienione i mogły zostać zaktualizowane. W szczególności mogły one być aktualizowane między czasem, w którym użytkownik je pobierze, a później czyta je. Podaje się je wyłącznie w celach orientacyjnych i nie można ich traktować jako oferty umownej od Motul, jej spółek zależnych lub członków jego sieci. Mogą wystąpić błędy lub pominięcia.

W związku z tym, ponieważ Motul jest zobowiązany do jak najlepszych starań, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z zaufania do jakiejś informacji, jej użycia lub użycia produktu, którego dotyczy informacja i / lub która dowodzi być niedokładne lub niekompletne.

Dostęp do produktów i usług prezentowanych na Stronie może podlegać ograniczeniom. Należy zatem upewnić się, że prawo kraju, z którym łączysz się z Internetem, upoważnia Cię do dostępu do Strony.

10.6. NIC W niniejszych warunkach użytkowania może wyłączyć ani ograniczyć naszą odpowiedzialność za fałszywe informacje ANI ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA LUB ŻE NASZ naszych pracowników lub agentów.

10.7. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W TYM W TWOJEJ właściwość miejscową, WE wyklucza wszelkie inne odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia tym jakiejkolwiek odpowiedzialności lub szkodę jakiejkolwiek urządzeniu lub komputerze systemu (poza przypadkami, że uszkodzenie urządzenia lub innych cyfrowych TREŚCI KTÓRE UŻYTKOWNIK JEST SPOWODOWANE PRZEZ STRONĘ JAKO WYNIKI NASZEGO NIEPOWODZENIA WYKORZYSTANIA UZASADNIONEJ OPIEKI I UMIEJĘTNOŚCI W TYM PRZYPADKU, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ UPRAWNIENI DO KOMPENSACJI LUB MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWO NAPRAWIONE URZĄDZENIE).

10.8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza Twoich ustawowych praw konsumentów.

 

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna stanowi dzieło umysłu i zbiorową pracę, której Motul jest autorem w rozumieniu artykułów L.111.1 i następujących po francuskim kodeksie własności intelektualnej.

Zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, obrazy, filmy wideo i wszelkie prace zawarte na Stronie są własnością Motul lub stron trzecich, które autoryzowały Motul do ich używania. Reprodukcje papierowe lub dotyczące przetwarzania danych wspomnianej Strony i dzieł tam reprodukowanych są dozwolone pod warunkiem, że są ściśle zastrzeżone do użytku osobistego, z wyłączeniem wykorzystania do celów reklamowych i / lub handlowych i / lub informacyjnych i / lub z zastrzeżeniem ich zgodności z postanowieniami artykułów L122-4 i L122-5 tego samego Kodeksu.

Z wyjątkiem powyższych postanowień, wszelkie powielanie, reprezentowanie, wykorzystywanie lub poprawianie, niezależnie od procesu i na jakimkolwiek nośniku, całości lub części Witryny lub całości lub części różnych dzieł, z których jest wykonana, jest surowo zabronione bez po uzyskaniu wcześniejszego zezwolenia Motul.

Nazwy MotulEvo, MOTUL, MOTULTECH, POWERSPORT MOTUL powiązane haseł, logo i graficzne reprezentacje oraz nazwy produktów z zakresu Motul i związane z nimi usługi są, o ile wyraźnie nie stwierdzono, zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Motul, których nie można wykorzystać. bez pisemnego upoważnienia Motul. Inne marki również mogą być cytowane: są używane przez Motul za zgodą właściciela marki.

Powielanie, naśladowanie, użytkowanie lub dołączanie tych marek bez uprzedniej zgody Motul lub odpowiednich właścicieli marek, jest surowo zabronione, zgodnie z postanowieniami artykułów L713-2, L713-3 i L716-1 wyżej wymienionych Kod.

O ile nie zostało to wyraźnie określone w Warunkach użytkowania, użytkownik nie może kopiować, zmieniać ani reprodukować w jakikolwiek sposób informacji, treści i elementów pojawiających się na Stronie. Nie może również interweniować w Witrynę lub działać w sposób naruszający prawa własności intelektualnej Motul i stron trzecich, które autoryzowały Motul, aby z nich korzystać.

W przypadku gdy nie jest to wyraźnie dozwolone w Warunkach użytkowania, zabronione jest korzystanie z prawa własności intelektualnej firmy Motul lub strony trzeciej posiadającej autoryzację Motul do korzystania z niego.

12. SIEĆ HANDLOWA

Sieć handlowa Motul jest gotowa udzielić Ci wszelkich dodatkowych informacji, których możesz potrzebować w odniesieniu do produktów lub usług prezentowanych na Stronie. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub sprzedawcą.

Dealerzy i dystrybutorzy są niezależni i działają we własnym imieniu i na własny rachunek. Jako takie są one odpowiedzialne za wszelkie informacje, które publikują w Witrynie.

13. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejszy Regulamin określa pełne zrozumienie i porozumienie między nami a Klientem w zakresie jego przedmiotu i może zostać zmieniony lub zrzeczony przez nas na piśmie.

14. BRAK KANALIZACJI

Żadne zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek niepowodzeń wynikających z przestrzegania lub wykonywania postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się wcześniejszej lub następnej awarii.

15. ZADANIE

Niniejsze Warunki użytkowania są osobiste dla Ciebie. Użytkownik nie może cedować, udzielać sublicencji, przekazywać ani zbywać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

16. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania z powodów prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem lub z innych powodów, które rozsądnie podejmujemy, w tym bez ograniczeń, jeżeli taka zmiana jest wymagana lub zalecana przez zewnętrznego dostawcę usług.

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i będziesz zobowiązany do zaakceptowania zmian, aby nadal korzystać z MOTUL.

17. ODCIĘCIE

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

18. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku, gdy żadne spory nie rozstrzygną sporu, same sądy francuskie będą właściwe, a sąd rejonowy w Paryżu będzie miał wyłączne kompetencje w zakresie własności intelektualnej.