Motul w liczbach

100

krajów, w których prowadzimy działalność

50%

pracowników działających poza granicami Francji

40

średnia wieku na świecie

20,000

ponad 20 000 tysięcy przeszkolonych osób

2,000

Inicjatyw

15%

pracowników podejmujących aktywnie i dobrowolnie inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu