ΓΡΑΣΑ

Μια σειρά υψηλής τεχνολογίας γράσων για την αποδοτική συντήρηση και λίπανση εξαρτημάτων όπως εξωτερικά μηχανικά στοιχεία, καλώδια, πέταλα σύνδεσης,… έως και κεντρικά συστήματα λίπανσης,… σε ποικίλους βαθμούς συνεκτικότητας (NGLI) και κατάλληλη σύνθεση για όλες τις εφαρμογές.

© 2018 Motul

Αλλαγή τοποθεσίας