Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Trajnostni razvoj

ODGOVORNA ZASNOVA IZDELKOV

Družba Motul se že dolgo posveča ekološki plati svojih aktivnosti v razvojni fazi izdelkov, pa tudi uvajanju sistemov odstranjevanja odpadkov za stranke na nekaterih trgih.

Oddelki tehničnega razvoja prispevajo izvirne rešitve z razvojem izdelkov, ki so okolju prijazni glede zasnove in uporabe, hkrati pa so enako in pogosto celo bolj učinkoviti.

Tako se prvenstveno uporabljajo materiali iz obnovljivih rastlinskih virov, kot so olja na bazi estrov, za embalažo pa reciklirani ali za recikliranje primerni materiali.

Z razvojem ekološke zasnove goriva je možno znižati porabo goriva in zmanjšati emisije s pomočjo maziv, ki ustrezajo novim tehnologijam za naknadno obdelavo izpušnih plinov. Onesnaževanju okolja se je mogoče izogniti s 100 % biološko razgradljivimi mazivi, na primer pri uporabi za mazanje verig motornih žag, pa tudi z biološko razgradljivimi olji za dvotaktne ladijske motorje.

Od sredine devetdesetih let je družba Motul v Nemčiji s konceptom 'Grüne Dach' (zelena streha) in v Franciji s storitvijo 'Eco Service' ponudila sistem organiziranega odstranjevanja vseh odpadnih snovi, ki izhajajo iz aktivnosti družbe.

Z opravljanjem administrativnega in organizacijskega nadzora aktivnosti zbiranja in obdelave odpadkov družba Motul strankam omogoča, da se brez skrbi osredotočijo na svojo osnovno dejavnost, saj so lahko prepričani, da izpolnjujejo vse zakonske zahteve.

IBIOLAB : EVROPSKI PROGRAM ZA VARSTVO OKOLJA

Leta 2007, se je podjetje MotulTech pridružilo evropskemu projektu Ibiolab, ki združuje dvaindvajset partnerjev iz sedmih evropskih držav.

Ta konzorcij je sprožil razvoj novih, tehnološko naprednih zasnov izdelkov z visoko učinkovitostjo, ki so v skladu s kriteriji evropskega znaka za okolje. Novi izdelki so izdelani iz obnovljivih surovin, so biološko razgradljivi ter neškodljivi okolju in zdravju ljudi.

Projekt Ibiolab je imel dva glavna cilja:

  • Izboljšanje delovanja in zmanjšanje stroškov bioloških maziv z razvojem novih tehnologij.
  • Promocijo bioloških maziv s pridobitvijo evropskega okoljskega znaka.

Da izdelek zadosti kriterijem okoljskega znaka, mora biti varen do okolja in zdravja ljudi, hkrati pa mora biti enako učinkovit kot običajen izdelek.

Program Ibiolab se je zaključil s konferenco julija 2009 v Parizu. Podjetje MotulTech je na konferenci predstavilo rezultate svojih raziskav in najnovejše rešitve za trajnostni razvoj.

Okoljski certifikati

Družba Motul si je vrsto let prizadevala pridobiti mednarodne certifikate za svoj sistem vodenja kakovosti.

Junija 2014 je proizvodni obrat družbe Motul pridobil mednarodni certifikat ISO 14001 za okoljsko upravljanje, ki določa kriterije za sistem okoljskega upravljanja. Ta program vodstvu družbe, zaposlenim in zunanjim delničarjem zagotavlja, da bodo nadzorovali in omejevali vpliv na okolje.

Pridobitev tega certifikata za družbo Motul predstavlja dosežen cilj in priznanje za vsakodnevni trud. Je skupen dosežek prizadevanj vseh skupin in posameznikov.