Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Pravilnik o zasebnosti

Splošne informacije

Družba Motul je zasnovala spletno mesto www.motul.com za informiranje uporabnikov. Uporabo strani opredeljujejo splošni pogoji dostopa in uporabe, navedeni v nadaljevanju, ter vse ustrezne določbe. Z vstopom in uporabo spletnega mesta nepreklicno sprejemate splošne pogoje, ki izključujejo vse morebitne drugačne dogovore z družbo Motul ali njenimi pogodbeniki oziroma člani trgovske mreže družbe.

Spletno mesto www.motul.com (v nadaljevanju "Motul.com") je prosto dostopno spletno mesto, ki ga ureja delniška družba Motul s kapitalom 3.642.000 EUR, vpisana v poslovnem registru kraja Bobigny pod številko B 572 055 846, s sedežem družbe na naslovu 119 Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers, Francija. Motul.com gostuje pri delniški družbi Oxalide, s kapitalom 152.800 EUR in sedežem družbe na naslovu 13 rue Greneta, 75003 Pariz.

Dostop do strani

Urednik strani skuša na razumen način omogočati neprekinjen dostop do strani, sedem dni v tednu, razen v okoliščinah, ki so zunaj njegovega vpliva oziroma vpliva družbe Motul, zaradi prekinitve oziroma potrebnih vzdrževalnih del na strani ali zaradi izvajanja storitev. Posledično družba Motul ne more jamčiti za dostopnost strani in/ali storitev ali za zanesljivost prenosov in storitev, njihove odzivne čase in kakovost.

Urednik ne odgovarja za morebitno nedostopnost strani in/ali storitev.

Zaščita in obdelava podatkov osebnega značaja

Spletno mesto Motul.com trenutno ne zahteva vnosa osebnih podatkov, imena računa ali gesla, zato lahko na stran vstopate brez razkritja svoje identitete ali kakršnihkoli osebnih podatkov.

Družba lahko zbira samodejno posredovane informacije, ki pa v nobenem primeru ne morejo biti povezane z določeno osebo. Takšne informacije se nanašajo na državo, vrsto uporabljenega spletnega brskalnika, operacijski sistem računalnika in ime domene, prek katere je obiskovalec vstopil na naše spletno mesto.

Ko obiščete spletno mesto družbe, se lahko na vaš računalnik namesti piškotek. Piškotek je kratek programski zapis, ki ga vašemu brskalniku pošlje spletni strežnik in se shrani na disk vašega računalnika. Piškotek družbi ne more razkriti vaših osebnih podatkov. Na splošno omogoča shranjevanje informacij v zvezi s pregledovanjem našega spletnega mesta (pregledane strani, datum in čas ogleda, ipd.), ki jih lahko stran uporabi pri ponovnem obisku. Seveda lahko shranjevanje piškotkov preprečite z ustrezno nastavitvijo brskalnika, v tem primeru pa se lahko zgodi, da nekateri deli spletnega mesta ne delujejo v celoti. Posamezne piškotke lahko tudi odstranite s pomočjo postopka, navedenega v navodilih za uporabo računalnika.

Omejitev odgovornosti

Podatki in nasveti na tem spletnem strežniku so podani v dobri veri. Družba Motul ter njene podružnice in distributerji družbe se po najboljših močeh trudijo zagotavljati kakovost informacij na spletnem mestu motul.com, vendar družba Motul ne more jamčiti absolutne natančnosti in izčrpnosti teh informacij. Informacije in/ali dokumenti lahko vsebujejo tehnične netočnosti in pisne napake. Priporočamo preverjanje natančnosti in ustreznosti informacij in/ali dokumentov, ki so na voljo na tem spletnem mestu. Družba Motul, podružnice in člani trgovske mreže družbe se ne obvezujejo za posodabljanje ali popravljanje informacij, ki jih objavlja spletno mesto Motul.com. Družba Motul si pridržuje pravico do odpravljanja vseh napak, ko jih odkrije. Informacije spletnega mesta ne morejo šteti za priporočilo uporabe informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali zasnov brez soglasja imetnika patenta, avtorskih pravic ali zaščitene blagovne znamke. Družba Motul, podružnice in člani trgovske mreže družbe zavračajo kakršnokoli odgovornost v primeru, da je uporaba informacij povezana s kršitvijo patenta, avtorskih pravic ali zaščitene blagovne znamke.

Informacije in/ali dokumenti na tem spletnem mestu se lahko kadarkoli dopolnijo, popravijo in posodobijo. Posodobljeni so lahko tudi v času od prenosa podatka do uporabnika in kasnejšega ogleda. Podatki so le vodilo in ne morejo šteti kot zavezujoča ponudba družbe Motul, podružnic in članov trgovske mreže družbe. Lahko pride do napak ali pomanjkljivosti.

Ker se družba zavezuje le za prizadevanje po najboljših močeh, ne more odgovarjati za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki je posledica zanašanja na določeno informacijo, njene uporabe ali uporabe izdelka, na katerega se informacija nanaša in/ali se izkaže za netočno ali nepopolno.

Dostop do izdelkov in storitev, predstavljenih na spletnem mestu, je lahko omejen. Prepričati se morate, da vam zakon države, iz katere se povezujete na splet, dovoljuje vstop na naše spletno mesto.

Pravice intelektualne lastnine

To spletno mesto predstavlja intelektualno delo, katerega avtor je družba Motul v skladu s členi L.111.1 in nadaljnjimi členi francoskega Zakona o intelektualni lastnini. Oblikovanje in razvoj omenjenega spletnega mesta opravlja podjetje Agence n°9.

Fotografije, besedila, slogani, risbe, slike, video posnetki in vsa vključena dela na spletnem mestu so last družbe Motul ali tretjih oseb, ki so družbo Motul pooblastile za uporabo. Tiskane ali podatkovne reprodukcije omenjenega spletnega mesta in del, ki jih predstavlja, so dovoljene izključno za osebno uporabo. Vsaka uporaba v namene oglaševanja in/ali komercialne rabe in/ali informiranja mora biti v skladu z določbami členov L122-4 in L122-5 prej navedenega zakona.

Razen v predhodno omenjenih primerih se brez predhodno pridobljenega pooblastila družbe Motul izrecno prepoveduje vsaka reprodukcija, predstavitev, uporaba ali spreminjanje določenega dela ali celotnega spletnega mesta, dela ali celotnih objavljenih del, vključenih na spletnem mestu, s katerim koli procesom in s katerim koli medijem.

Imena MOTUL, MOTULTECH, in FLUID FORCE, z njimi povezani slogani, blagovne znamke in grafične predstavitve, imena skupin izdelkov družbe Motul in z njimi povezanih storitev so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Motul in je prepovedana njihova uporaba brez pisnega pooblastila družbe Motul. Lahko so navedene tudi druge blagovne znamke, ki jih družba Motul uporablja s pooblastilom lastnika blagovne znamke.

Reprodukcija, posnemanje, uporaba ali vključevanje teh blagovnih znamk brez pridobljenega pooblastila družbe Motul ali ustreznega lastnika blagovne znamke so izrecno prepovedani v skladu z določili členov L713-2, L713-3 in L716-1 predhodno omenjenega zakona.

V skladu z določbami splošnih pogojev uporabnik ne sme kopirati, spreminjati ali na kakršen koli način reproducirati informacij in elementov, objavljenih na spletnem mestu. Prav tako ne sme posegati v spletno mesto ali delovati v nasprotju s pravicami intelektualne lastnine družbe Motul in tretjih oseb, ki so družbo Motul pooblastile za uporabo. Uporaba intelektualne lastnine družbe Motul ali tretje osebe, ki je družbo Motul pooblastila za uporabo, je prepovedana, v kolikor tega izrecno ne dovoljujejo splošni pogoji.

Trgovska mreža

Trgovska mreža družbe Motul vam bo lahko posredovala katerokoli dodatno informacijo o kateremkoli izdelku ali storitvah, predstavljenih na spletnem mestu, ki bi jo potrebovali. Obrnite se na svojega distributerja ali trgovca.

Trgovci in distributerji so samostojni ter delujejo v lastnem imenu in interesu, zato sami odgovarjajo za vsako informacijo, ki jo objavijo na spletnem mestu.

Veljavna zakonodaja

Pričujoči splošni pogoji so predmet francoske zakonodaje. Izvirni jezik splošnih pogojev je francoščina. V primeru kakršnega koli spora bodo pristojna izključno francoska sodišča, izključno pristojnost v primeru sporov v zvezi z blagovnimi znamkami pa bo imelo okrajno sodišče v Parizu.

Posodabljanje splošnih pogojev

Družba Motul si pridržuje pravico do popravljanja in posodabljanja svojega spletnega mesta in splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik se z dostopom do strani strinja z omenjenimi popravki in posodobitvami, zato mora redno obiskovati to stran in preverjati veljavne splošne pogoje.