Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Kakovost kot družbena kultura

OD KAKOVOSTI IZDELKOV DO KAKOVOSTNEGA SISTEMA UPRAVLJANJA

Proizvodna kultura, ki je v zgodovini družbe Motul globoko zakoreninjena z neprekinjenim iskanjem bolj izpopolnjenih, učinkovitejših maziv z vse boljšim učinkom, je neizogibno vodila do tega, da je družba uvedla tudi načela kakovostnega sistema upravljanja.

Obstoječa organizacija omogoča izpolnjevanje, pa tudi predvidevanje pričakovanj strank s strukturiranim, pragmatičnim pristopom za ohranjanje največje učinkovitosti pri izpolnjevanju zahtev mednarodno priznanih kakovostnih standardov. Družba Motul je pridobila certifikate ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in TS16949:2009.

Organizacija z makro-procesi

Družba Motul je zgradila organizacijo, ki je natančno naravnana na potrebe strank in osredotočena na šest makro-procesov družbe. Organizacija je prilagojena mednarodnim razvojnim načrtom skupine in gradi mrežo, krajša roke in dviga kakovost razvoja in izdelkov.

Upoštevanje strank in trga

Kultura družbe Motul je osnovana na vrednotah visoke tehnologije, strokovnosti, avtentičnosti in predanosti, kar na vseh nivojih uresničuje osebje družbe, ki izraža ponos pripadnosti skupini in ima izostren čut za potrebe strank in spoštovanje do partnerjev.

Za ohranjanje vodilnega položaja na trgu in izstopajočega položaja na visoko konkurenčnih in spremenljivih trgih je družba Motul razvila in uveljavila specifična orodja z visokimi vlaganji v zaznavanje potreb strank, upoštevanje potreb trga, zagotavljanje tehnološkega nadzora in izmenjavo informacij v skupini, zlasti prek centrov odličnosti.

Zaupanje in zahteve do partnerjev

Zahvaljujoč zaupnim odnosom, ki so se sčasoma razvili, je družba Motul organizacijo izpopolnila z utrjevanjem partnerskih vezi z dobavitelji in ponudniki storitev, ki v mreži delijo svoje izkušnje in znanje pri določenih projektih in pri vsakodnevnem delovanju.

Skupina Motul izbira dobavitelje s formalnim potrjevanjem in s tem zagotavlja izpolnjevanje zastavljenih meril kakovosti in v kritičnih primerih poskrbi, da razvijejo procese in sisteme za zagotavljanje pričakovanih rezultatov.

Odnosi skupine s partnerji so dolgoročni in omogočajo, da se ekipe osredotočijo na najpomembnejše: rešitve in dodano vrednost za končne uporabnike izdelkov.

Usklajenost z najzahtevnejšimi merili kakovosti

Družba Motul je bila že leta 1980 vključena v proces formalizacije meril kakovosti s pomočjo mednarodnih certifikatov, na primer organizacije British Standards Institution. Mednarodni modeli zagotavljanja kakovosti so hitro postali ključnega pomena ne le kot potreba, temveč tudi kot prednost.

Družba Motul kot pomemben partner avtomobilske industrije izpolnjuje zahtevna merila kakovosti najpomembnejših proizvajalcev originalne opreme. Prvo kvalifikacijo EAQF* so pridobili že februarja 1990, zatem pa še ISO 9001* junija 1996, QS 9000* oktobra 1999, ISO TS 16949* junija 2002 in ISO 14001 junija 2014.

Te certifikate ohranja in vsakih šest mesecev preverja najbolj priznana mednarodna organizacija Lloyds Register Quality Assurance Limited – LRQA – in jih po treh letih obnavlja.

(*) EAQF: standard kakovosti za evropske proizvajalce originalne opreme.

QS 9000: standard kakovosti za ameriške proizvajalce originalne opreme.

TS 16949: mednarodni standard, ki usklajuje zahteve vseh proizvajalcev originalne opreme.

ISO 14001: mednarodni standard, ki določa kriterije sistema okoljskega ravnanja.

Mojstrstvo zasnove

Družba Motul že vrsto let slovi po visoki kakovosti in izjemni učinkovitosti izdelkov. Ta uspeh temelji na obvladovanju zasnove, razvoja in proizvodnih procesov.

Poleg visokih vlaganj v vzdrževanje in stalno dviganje ravni delovanja laboratorijev in proizvodnih obratov velja za vse izdelke družbe Motul tudi stroga kontrola v vseh korakih življenjske dobe od zasnove in skozi vse proizvodne faze.

V ta namen izdelke nadzirajo pri zasnovi, mešanju in embaliranju ter redno analizirajo vzorce v vseh fazah distribucije (skladiščenje, dostava, na prodajnih mestih).

Popolna sledljivost izdelkov

Za zagotavljanje varnosti izdelkov so vse faze proizvodnje in distribucije vključene v sistem popolne in povratne sledljivosti.

V ta namen beležijo in hranijo rezultate pregledov, ki so lahko dostopni kadarkoli.

Vsaka embalaža ima natančno kodo, ki omogoča sledenje in hiter dostop do datumov, krajev in pogojev proizvodnje.

Zanesljivost v prvi vrsti

Družba hrani na tisoče vzorcev posameznih izdelkov za spremljanje sprememb kakovosti v času in možnost iskanja odgovorov na vprašanja, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

Takšno preverjanje zagotavlja brezhibno kakovost izdelkov in prispeva k stalnemu izpopolnjevanju procesov in zasnov. Poleg tega omogoča upoštevanje sprememb pogojev na trgu, kot so nove aktivnosti in potrebe s strani uporabnikov.