Country Selection Message

Continue Button Label

NAUTIKA

Brodski i vanbrodski motori se koriste u veoma različitim uslovima od automobilskih motora. Oni su takođe rade na mnogo nižim temperaturama i njihovi sistemi hlađenja koriste vodu iz okruženja, kao što su jezera, reka ili morska voda. Kao rezultat toga, tokom rada pod punim opterećenjem, ali na niskoj temperaturi rashladne tečnosti, ovi motori stvaraju debele naslage na svećicama, klipovima i ventilima. To je glavni razlog zašto namenska maziva, posebno formulisana za nautički program, su potrebna za motore da bezbedno funkcionišu u uslovima na vodi.

Cookies Text Learn More