Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN AUTO

Primena
Aditivi
Proizvodni program
Komercijala vozila , Nautika, automobili
Pakovanja
300ml can
Article number
108117

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN je aditiv za čišćenje dizajniran za korišćenje u svim tipovima sistema za ubrizgavanje dizel motora, sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem, atmosferskih motora ili turbopunjača, sa ili bez DPF (filter za čestice čađi za dizel motore) i sa ili bez SCR (selektivno katalitička redukcija) sistema. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN efikasno čisti prljavštinu i začepljenja koji se pojavljuju duž celog sistema za ubrizgavanje dizel goriva:
- zaprljanost mlaznice injektora
- kondenzaciju u sistemu goriva
- začepljenje pumpe za ubrizgavanje
- zaprljanost komora za sagorevanje i ulaznih ventila
MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN pruža savršeno podmazivanje tokom faze čišćenja i sprečava taloženje uklonjenih mikročestica. Štaviše, sprečava oksidaciju dizel goriva i stvaranje mikroorganizama.

Pronađi prodavca