Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue
Baksteen- & Cement Industrie

De cement- en betonindustrie heeft enkele van de zwaarste bedrijfsomstandigheden in de hele industriële sector, waaronder zware belastingen, schokbelastingen, extreme temperaturen, blootstelling aan de elementen en de constante aanwezigheid van verontreinigingen zoals cementstof. De productie van bouwmaterialen gebeurt 24/7. Daarom zijn componenten zoals de lagers en tandwielen in uw draaiovens, molens, rollenpersen en vermalers onophoudelijk onderhevig aan slijtage. Het selecteren van het juiste smeermiddel is daarom essentieel. Een verkeerde keuze kan leiden tot voortijdige uitval van een onderdeel en in het ergste geval tot stilstand van de productie, met hoge onderhoudskosten en omzetdaling tot gevolg. De smeermiddelen van MotulTech garanderen oliën en vetten van hoge kwaliteit om uw productiviteit te verbeteren en ongeplande uitvaltijd te voorkomen.