Motul Corazón je saživio!

15.12.2011

U prosincu 2011, Motul je pokrenuo Motul Corazón, zakladu pod okriljem Fondation de France. Svrha Motul Corazón je da podupire aktivnosti u korist djece bilo gdje u svijetu koji su nepovoljnom položaju ili sa poteškoćama.

Više o Motul Corazón

Motul Corazón je saživio!

© 2018 Motul

Promjena lokacije