ΙΣΤΟΡΙΚΑ / ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παλαιότερων κινητήρων απαιτούν ειδικά προσαρμοσμένα λιπαντικά. Η σειρά της Motul για ιστορικά/κλασσικά αυτοκίνητα έχει σχεδιαστεί με σεβασμό σε αυτές τις απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση νέες τεχνολογίες, που προσφέρουν πραγματικά πλεονεκτήματα.

© 2018 Motul

Αλλαγή τοποθεσίας