ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

Τα υγρά φρένων είναι βασικό στοιχείο του συστήματος υδραυλικών φρένων. Τα υδραυλικά υγρά είναι απαραίτητο στοιχείο στη μεταφορά της πίεσης, έτσι ώστε η πέδηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Η γκάμα των υγρών φρένων της Motul συμπεριλαμβάνει υγρά φρένων DOT 3, DOT 4 και DOT 5.1, καθώς και αγωνιστικά υγρά φρένων. Κατάλληλα για οχήματα με ή χωρίς συστήματα ABS και ESP, για χρήση σε κανονικές ή απαιτητικές συνθήκες οδήγησης, τα υγρά φρένων της Motul είναι κατάλληλα για κάθε είδος εφαρμογής. Ανεξάρτητα την προδιαγραφή που χρειάζεστε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η Motul θα σας εφοδιάσει με το κατάλληλο υγρό φρένων, ώστε να εξασφαλίσετε ομαλή και ασφαλή οδήγηση.

© 2018 Motul

Αλλαγή τοποθεσίας