ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Motul έχει ανοίξει την  ιστοσελίδα www.motul.gr για την προσωπική ενημέρωση των χρηστών της. Η χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς υπόκειται στους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω και σε όλους τους εφαρμοστέους Νόμους. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους, οι οποίοι υπερισχύουν οιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με την Motul ή τις θυγατρικές της ή τα μέλη του εμπορικού της δικτύου.

Η ιστοσελίδα www.motul.gr (εφεξής Motul.gr) αποτελεί μια δωρεάν ιστοσελίδα που διαχειρίζεται από την Motul, δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με μετοχικό κεφάλαιο 3.642.000 ευρώ καταγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Bobigny με αριθμό μητρώου Β 572 055 846, με έδρα στην Λεωφόρο Félix Faure 93300 Aubervilliers, Γαλλία. Η Motul.com φιλοξενείται από την Oxalide, μια δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο ύψους 152.800 ευρώ, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην διεύθυνση 13 rue Greneta 75003, Παρίσι. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο συντάκτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτρέπεται εικοσιτετράωρη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εξαίρεση περιπτώσεων πέραν του ελέγχου του ή κάποιου γεγονότος εκτός της αρμοδιότητας της Motul και με την επιφύλαξη των διακοπών λειτουργίας και των απαραίτητων εργασιών συντήρησης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η Motul δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και/ή υπηρεσιών αυτής ή την αξιοπιστία των μεταδόσεων και επιδόσεων όσον αφορά το χρόνο απόκρισης και την ποιότητα.

Δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στον συντάκτη εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή αν οι υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικής φύσεως
Η ιστοσελίδα Motul.com επί του παρόντος δεν ζητεί οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, όνομα χρήστη ή κωδικό. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρούσα Ιστοσελίδα χωρίς να δώσετε στοιχεία της ταυτότητά σας ή την παραμικρή προσωπική πληροφορία.

Μπορεί ωστόσο να λαμβάνουμε πληροφορίες που αποστέλλονται αυτόματα, οι οποίες όμως δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδεθούν με κάποιο πρόσωπο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη χώρα διαμονής, το είδος του περιηγητή Internet που χρησιμοποιείτε, το σύστημα του υπολογιστή σας και το domain name με το οποίο είχατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.

Όταν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να εισάγουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας. Ένα cookie είναι ένας μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται στον περιηγητή σας από έναν server διαδικτύου και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Ένα cookie δεν μπορεί να μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. Σε γενικές γραμμές, μας επιτρέπει να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας (σελίδες που συμβουλευτήκατε, ημερομηνία και ώρα που συνέβη αυτό, κλπ) τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε σε διαδοχικές σας επισκέψεις. Μπορείτε φυσικά να αντιταχθείτε στην τοποθέτηση των cookies, αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάποια τμήματα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να λειτουργούν μόνο μερικώς. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή και ξεχωριστά ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις στον παρόντα διακομιστή διαδικτύου δίνονται καλή τη πίστη. Η Motul, οι θυγατρικές της και οι αντιπρόσωποί της καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ώστε να μεταδίδουν ποιοτικές πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας Motul.com. Η Motul δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα όλων αυτών των πληροφοριών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες και/ή έγγραφα ενδέχεται να εμπεριέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Συνίσταται ιδιαιτέρως ο έλεγχος της ακρίβειας και της συνάφειας των πληροφοριών και/ή των εγγράφων που διατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η Motul, οι θυγατρικές της ή τα μέλη του εμπορικού της δικτύου σε ουδεμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουν να ανανεώσουν ή να διορθώσουν τις πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας Motul.com. Η Motul διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη που υπέπεσαν στην αντίληψή της το ταχύτερο δυνατό. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας δεν πρέπει να θεωρούνται ως συστάσεις χρήσεως πληροφοριών, προϊόντων, διαδικασιών, εξοπλισμού ή σκευασμάτων διαφορετικών ως προς την πατέντα, τα πνευματικά δικαιώματα ή το επίσημο εμπορικό σήμα. Η Motul, οι θυγατρικές της ή τα μέλη του εμπορικού της δικτύου αρνούνται οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ευθύνη εάν η χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών παραβιάζει μια πατέντα, πνευματικά δικαιώματα ή ένα επίσημο εμπορικό σήμα.

Οι πληροφορίες και/ή τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να ενημερώνονται. Συγκεκριμένα, δύναται να ενημερωθούν κατά το χρόνο που ο χρήστης τα αποθηκεύει στον υπολογιστή του και στη συνέχεια τα διαβάζει. Παρέχονται αποκλειστικά για καθοδήγηση και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προσφορά της σύμβασης με την Motul, των θυγατρικών της ή τα μέλη του δικτύου της. Σφάλματα ή παραλείψεις είναι πιθανό να συμβούν.

Κατά συνέπεια, καθώς η Motul έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλονται οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη που δόθηκε σε μία πληροφορία, τη χρήση της ή τη χρήση ενός προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η πληροφορία, και/ή η οποία αποδεικνύεται ανακριβής ή ανεπαρκής.

Η πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η νομοθεσία της χώρας από όπου συνδέεστε στο διαδίκτυο σας επιτρέπει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Η ιστοσελίδα Motul.com επί του παρόντος δεν ζητεί οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, όνομα χρήστη ή κωδικό. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρούσα Ιστοσελίδα χωρίς να δώσετε στοιχεία της ταυτότητά σας ή την παραμικρή προσωπική πληροφορία.

Μπορεί ωστόσο να λαμβάνουμε πληροφορίες που αποστέλλονται αυτόματα, οι οποίες όμως δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδεθούν με κάποιο πρόσωπο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη χώρα διαμονής, το είδος του περιηγητή Internet που χρησιμοποιείτε, το σύστημα του υπολογιστή σας και το domain name με το οποίο είχατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.

Όταν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να εισάγουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας. Ένα cookie είναι ένας μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται στον περιηγητή σας από έναν server διαδικτύου και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Ένα cookie δεν μπορεί να μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. Σε γενικές γραμμές, μας επιτρέπει να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας (σελίδες που συμβουλευτήκατε, ημερομηνία και ώρα που συνέβη αυτό, κλπ) τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε σε διαδοχικές σας επισκέψεις. Μπορείτε φυσικά να αντιταχθείτε στην τοποθέτηση των cookies, αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάποια τμήματα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να λειτουργούν μόνο μερικώς. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή και ξεχωριστά ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο, του οποίου συγγραφέας θεωρείται η Motul, κατά την έννοια των Άρθρων L.111.1 και όσων έπονται αυτών στον Γαλλικό Κώδικα περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εν λόγω Ιστοσελίδας έχει αναλάβει η εταιρεία Agence no9.

Οι φωτογραφίες, τα κείμενα, σλόγκαν, σχέδια, εικόνες, βίντεο και οποιαδήποτε έργα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Motul ή τρίτων που έχουν εξουσιοδότηση από την Motul να τα χρησιμοποιήσουν. Αναπαραγωγές εγγράφων ή επεξεργασίες δεδομένων της εν λόγω Ιστοσελίδας και των έργων που αναπαράγονται εδώ επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι προορίζονται αυστηρά για προσωπική χρήση, αποκλείοντας οιαδήποτε χρήση τους για διαφημιστικούς και/ή εμπορικούς και/ή ενημερωτικούς σκοπούς, και/ή υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις των Άρθρων L122-4 και L122-5 του ίδιου Κώδικα.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, χρήση ή τροποποίηση, μέσω οιασδήποτε διαδικασίας ή οιουδήποτε μέσου, του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας, ή όλων ή μέρους των ποικίλων εργασιών από τις οποίες σχηματίστηκε, απαγορεύεται αυστηρά αν δεν έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια από την Motul.

Οι ονομασίες MOTUL, MOTULTECH και FLUID FORCE, τα σχετικά με αυτές σλόγκαν, λογότυπα και γραφικές αναπαραστάσεις, καθώς και οι ονομασίες των προϊόντων των σειρών της Motul και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά, αποτελούν, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, επίσημα εμπορικά σήματα της ιδιοκτησίας της Motul, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση από την Motul. Ενδέχεται να γίνεται αναφορά και σε άλλα εμπορικά σήματα: χρησιμοποιούνται από την Motul με την εξουσιοδότηση που της παρέχει ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, η απομίμηση, η χρήση ή η προσθήκη αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς να έχει προηγουμένως χορηγηθεί εξουσιοδότηση από την Motul ή τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L713-2, L713-3 και L716-1 του προαναφερθέντος Κώδικα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων τω Γενικών Όρων, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αντιγράψει, να τροποποιήσει ή να αναπαράγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Ούτε επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην Ιστοσελίδα ή να δρα κατά τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Motul και τρίτων μερών που έχουν εξουσιοδότηση από την Motul να τα χρησιμοποιούν. Όπου δεν αναφέρεται ρητά από τους Γενικούς Όρους, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Motul ή ενός τρίτου μέρους που έχει λάβει εξουσιοδότηση από την Motul να το χρησιμοποιεί.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το εμπορικό δίκτυο της Motul στην Ελλάδα είναι διατεθειμένο να σας παρέχει οιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να ζητήσετε σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό σας διανομέα ή αντιπρόσωπο.

Οι διανομείς και οι αντιπρόσωποι είναι ανεξάρτητοι και ενεργούν στο όνομά τους και για δικό τους λογαριασμό. Ως εκ τούτου, φέρουν την ευθύνη για οιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από τη Γαλλική Νομοθεσία. Η πρωτότυπη γλώσσα των Γενικών Όρων είναι η Γαλλική. Στην περίπτωση οιασδήποτε αντιδικίας τα Γαλλικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια και, ιδίως, το Περιφερειακό Δικαστήριο Παρισιού θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα σχετικά με ζητήματα εμπορικών σημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η Motul διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση την Ιστοσελίδα της καθώς και τους Γενικούς Όρους. Ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις τροποποιήσεις και ενημερώσεις και οφείλει, κατά συνέπεια, να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτό το τμήμα προκειμένου να ελέγχει τους Γενικούς Όρους που βρίσκονται σε ισχύ.

Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα

© 2018 Motul

Αλλαγή τοποθεσίας