Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Trvalo udržateľný rozvoj

ZLOŽENIE produktu založené na ZODPOVEDNOSTI

Firma Motul sa dlhodobo stará o vplyvy svojej činnosti na životné prostredie, ako vo fáze formulácie zloženia svojich produktov, tak aj pokiaľ ide o prostriedky likvidácie odpadov poskytované zákazníkom na niektorých trhoch.

Tímy technického vývoja poskytujú jedinečnú odozvu vývojom produktov, ktoré sú svojím zložením a spôsobom použitia priateľské k životnému prostrediu, a napriek tomu vykazujú rovnakú či dokonca vyššiu výkonnosť.

Z toho vyplýva uprednostňovanie materiálov, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, ako sú esterové oleje, na ktoré sa firma Motul špecializuje, alebo recyklované prípadne recyklovateľné materiály používané na výrobu obalovq.

Vďaka vývoju zloženia na úsporu paliva (Eco Fuel) možno podporovať znižovanie spotreby paliva a obmedzenie emisií vďaka olejom kompatibilným s novými technológiami dodatočnej úpravy výfukových plynov. Vďaka 100% biologicky odbúrateľným mazivám určeným napríklad na mazanie reťazí alebo vďaka biologicky odbúrateľným olejom pre dvojtaktné lodné motory možno tiež eliminovať riziko znečistenia.

Od polovice 90. rokov funguje v Nemecku projekt "Grüne Dach" (Zelená strecha) a vo Francúzsku "Eco Service" (Ekologické služby). Je to ponuka spoločnosti Motul svojim klientom v podobe možnosti likvidácie odpadov z ich výrobnej činnosti.

Tým im Motul umožňuje venovať sa ich hlavnej činnosti bez obáv z porušenia zákonných povinností v oblasti likvidácie odpadov, lebo za nich preberá zodpovednosť za správu a následnú reguláciu odvozu a spracovania odpadov.

IBIOLAB: EURÓPSKY PROGRAM NA PROPAGÁCIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V roku 2007 sa divízia MotulTech pripojila k európskemu projektu Ibiolab, do ktorého je zapojených 22 partnerov zo 7 európskych krajín.

Tomuto konzorciu sa podarilo vyvinúť nové špičkové formulácie s výborným výkonom, ktoré spĺňajú kritériá pre získanie európskeho označenie European Ecolabel. Tieto formulácie sa skladajú z obnoviteľných materiálov, sú biologicky odbúrateľné a netoxické pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Projekt Ibiolab má dva hlavné ciele:

• Zlepšovanie výkonnosti a znižovanie nákladov biomazív vývojom nových technológií.

• Zlepšovanie výkonnosti a znižovanie nákladov biomazív vývojom nových technológií.

Propagácia biomazív ich označením etiketou European Ecolabel. Aby produkty mohli túto nálepku získať, nesmú byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie a musia vykazovať rovnakú úroveň výkonu ako bežné produkty.

Program Ibiolab bol ukončený na konferencii v Paríži, ktorá sa konala v júli 2009. Divízia MotulTech tu prezentovala výsledky svojho výskumu a svoje najnovšie riešenie pre trvalo udržateľný rozvoj.

ENVIRONMENTÁLNA CERTIFIKÁCIA

Firma Motul už mnoho rokov vynakladá maximálne úsilie na dosiahnutie medzinárodnej certifikácie svojho systému riadenia kvality.

V júni 2014 získal výrobný závod firmy Motul medzinárodnú certifikáciu ISO 14001 pre Environmentálny manažment pre nastavenie kritérií systému riadenia životného prostredia. V rámci tohto programu predstavuje táto certifikácia pre manažment spoločnosti, jej zamestnancov a externé záujmové skupiny dôkaz, že environmentálne vplyvy sú merané a zdokonaľované.

Získanie tohto certifikátu považuje firma Motul nielen za ocenenie ale tiež vyústenie každodennej práce založené na angažovanosti všetkých pracovníkov, ich kolektívnym úsilím a osobnou oddanosťou.