Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

LODE A ČLNY

Lodné motory sú používané za podmienok, ktoré sú veľmi odlišné od podmienok, v ktorých sú prevádzkované automobilové motory. Zároveň sú tieto stroje prevádzkované v oveľa nižších teplotách, pretože ich chladiace systémy používajú vodu z okolitého prostredia, napríklad vodu z jazera, rieky alebo mora. Následkom toho tieto motory bežia na plný výkon pri veľmi nízkej teplote chladiva, vďaka čomu sa na sviečkach, piestoch a portoch vytvárajú silné nánosy. To je hlavným dôvodom, prečo tieto motory vyžadujú špecializované oleje vytvorené pre lodnú prepravu, aby mohli pracovať v týchto podmienkach bezpečne.