Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Motul Corazon

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI

Prekračovanie hraníc zahŕňa aj také otázky, ako je myslenie na budúcnosť, z čoho vyrábať, kto vykoná zmenu, aká zmena bude vykonaná. V reakcii na to vytvorila firma Motul nadáciu Motul Corazon, ktorá prináša príležitosti pre teenagerov po celom svete a umožňuje im prekonávať obmedzenia. Pod záštitou pána Michel Rivoire, prezidenta nadácie Motul Corazón

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI

Tento fond sponzoruje projekty na každom rohu sveta, od podpory výučby mladých ľudí v oblasti technických povolaní cez NGO Bambini NEL Deserto 's Garage Italia v Burkina Faso a Pescara projekt v Južnej Amerike až po podporovanie vzdelávacích školiacich programov budovaných NGO Skateistan v Afganistane. A čo je najdôležitejšie, nadácia Motul Corazon ide ďalej, než všetci ostatní: vyhľadáva príležitosti pre mladých ľudí, aby si vďaka nim mohli budovať svoje vlastné životy.

Zapojenie je to, čo Motul prináša, vynaliezavosť je to, čo svet získava.