Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Устойчиво Развитие

ОТГОВОРНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

Заради дейността си, Motul отдавна е загрижена за околната среда, както при производствения процес, така и при рециклирането на отпадъчните материали.

Техническите екипи отговорни за развитието предоставят реални отговори чрез разработването на продукти, които са екологично чисти при формулирането им и тяхната употреба, които са равни или дори по-добри от останалите на пазара.

По този начин материалите, които произлизат от възобновяеми растителни източници са предпочитани, като базираните на естери масла, в които Motul е специалист или останалите, които произлизат от рециклирани материали и опаковки.

Благодарение на развитието на формулите за Eco Fuel, намаляването на разхода на гориво е насърчено и емисиите намалени с масла, съвместими с новите технологии за последваща обработка на газовете. Рисковете от замърсяване могат да бъдат премахнати чрез използването на 100% биоразградими лубриканти, предназначени за смазване на моторни резачки или пък с биоразградими масла за 2-тактови двигатели за плавателни съдове.

От средата на 90-те години в Германия 'Grüne Dach' и във Франция с 'Eco Service', Motul предлага на своите клиенти възможността за делегиране на управлението на всички отпадъци от дейността им.

Като се грижи за правилното отстраняване на отпадъците вместо клиентите си, администрирайки и регулирайки последователно всяка дейност по събирането и обработката им, Motul дава на своите клиенти възможността да се концентрират върху своите основни дейности.

IBIOLAB : ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ГРИЖАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

През 2007 MotulTech се присъединява към европейския проект Ibiolab, включващ  22 партньори от 7 европейски страни.

Този консорциум е довел до разработването на нови високотехнологични формули с добро представяне, които отговарят на критериите за европейска екомаркировка. Произведени от възобновяеми суровини, тези формулировки са биоразградими и нетоксични за околната среда и човешкото здраве.

Проектът Ibiolab има две основни цели:

  • Подобряване на характеристиките и цената на биолубрикантите, чрез разработването на нови технологии.
  • Насърчанаве на използването на биолубриканти и получаването на европейска екомаркировка за тях. За да се квалифицира за екомаркировка, продуктът трябва да покаже същата производителност като на конвенционален продукт, като в същото време е безопасен за природата и за човешкото здраве.

 

Програмата Ibiolab  завърши след конференция през 2009 в Париж. MotulTech представи там резлултатите от своите проучвания и най-новите си решения за устойчиво развитие.

Екологично сертифициране

Motul полага усилия в продължение на много години, за да се признае тяхната Система за качество и контрол от международните сертификати.

През юни 2014 г., производственият обект на Motul получи международната сертификация по ISO 14001 за Система за определяне на критерии и управление на околната среда. Съгласно тази схема се гарантира управлението на компанията, служителите и и външните заинтересовани страни, чието въздействие върху околната среда се регулира и подобрява.

Получаването на този сертификат се разглежда като очакван краен резултат и признание за ежедневната работа, плод на участието на всички, както в своите колективни усилия, така и индивидуални ангажименти.