Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Casted Drilled Filled

Applications for Automotive manufacturing

Motul is always in your engine

CASTED DRILLED FILLED

Motul обръща внимание на най-важните етапи на производството. Още от първия момент, в който даден компонент е излят, до момента в който е обработен от сложната компютърно контролирана машина, експертизата на MotulTech се отнася към конкретните индустриални изисквания с изключителен професионализъм и иновативни решения. В автомобилната индустрия този специфичен комплексен компонент се сглобява в най-съвременните двигатели и впоследствие се поставя в крайния му дом - превозното средство. Двигателите получават най-доброто от Motul, вдъхновено от вкуса на 300 победи в най-взискателните лаборатории, които съществуват - състезателните писти.

Вижте всички продукти Motul Tech

Автомобилна промишленост

Открийте нашите продукти

Минна индустрия

Открийте нашите продукти

Хранително-вкусова промишленост

Открийте нашите продукти

Производство на пластмаса

Открийте нашите продукти

Циментова промишленост и производство на тухли

Открийте нашите продукти

Металургична промишленост

Открийте нашите продукти

MOTUL TECH ПОДРАЗДЕЛЕНИЕТО НА MOTUL GROUP ЗА ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА