Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

SLOŽENÍ PRODUKTU ZALOŽENÉ NA ODPOVĚDNOSTI

Firma Motul se dlouhodobě stará o vlivy své činnosti na životní prostředí, jak ve fázi přípravy složení svých produktů, tak i pokud jde o prostředky likvidace odpadů poskytované zákazníkům na některých trzích.

Týmy technického vývoje poskytují jedinečnou odezvu vývojem produktů, které jsou svým složením a způsobem použití přátelské k životnímu prostředí, a přesto vykazují stejnou či dokonce vyšší výkonnost.

Z toho vyplývá upřednostňování materiálů, které pocházejí z obnovitelných zdrojů, jako jsou esterové oleje, na které se firma Motul specializuje, nebo recyklované nebo recyklovatelné materiály používané k výrobě balení.

Díky vývoji složení ekologických paliv (Eco Fuel) lze podporovat snižování spotřeby paliva a omezování emisí díky olejům kompatibilním s novými technologiemi následného zpracování výfukových plynů. Díky 100% biologicky odbouratelným mazivům určeným například k mazání řetězů nebo díky biologicky odbouratelným olejům pro dvoutaktní lodní motory lze také eliminovat riziko znečištění.

Od poloviny 90. let funguje v Německu projekt „Grüne Dach“ (Zelená střecha) a ve Francii „Eco Service“ (Ekologické služby). Je to nabídka společnosti Motul svým klientům v podobě možnosti likvidace odpadů z jejich výrobní činnosti.

Tím jim Motul umožňuje věnovat se jejich hlavní činnosti bez obav z porušení zákonných povinností v oblasti likvidace odpadů, neboť za ně přebírá odpovědnost za správu a následnou regulaci odvozu a zpracování odpadů.