Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

KVALITA A FIREMNÍ KULTURA

OD KVALITY PRODUKTŮ AŽ PO SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Výrobní kultura firmy Motul, hluboce zakořeněná ve své historii neustálým hledáním stále novějších a inovativních, efektivních a výkonnějších maziv, přirozeným způsobem vedla společnost k přijetí principů systému řízení kvality.

Zbudovaná organizace umožňuje plnit očekávání klientů a dokonce je i předvídat přijetím strukturovaného a pragmatického přístupu, na základě kterého dosahuje maximální účinnosti při plnění požadavků mezinárodně uznávaných měřítek kvality. Firma Motul je certifikovaná podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a TS16949:2009.

ORGANIZACE PODLE MAKRO PROCESŮ

Firma Motul vybudovala organizaci zaměřenou na klienta a soustřeďující se na 6 makro procesů firmy.

Tato organizace je přizpůsobena ambicím skupiny v oblasti mezinárodního vývoje, upřednostňuje vytváření sítí a optimalizuje dobu výroby a kvalitu vývoje a produktů.

POZORNOST ZAMĚŘENÁ NA KLIENTY A TRHY

Kultura společnosti Motul založená na hodnotách špičkové technologie, odbornosti, spolehlivosti a odhodlání plnit závazky, je sdílená všemi pracovníky na všech úrovních, a tito dále sdělují svou hrdost na to, že jsou součástí skupiny, mají cit pro uspokojení klienta a vykazují respekt vůči partnerům.

Aby si firma Motul udržela svou vedoucí pozici na trhu a speciální místo ve vysoce konkurenčním a neustále se měnícím prostředí trhů, vyvinula a zavedla zvláštní nástroje a vyhradila značné prostředky, aby mohla naslouchat klientům, zaznamenávat potřeby trhu, zajišťovat technologický dohled nebo jinak sdílet informace v rámci skupiny, zejména prostřednictvím svých expertních center (Centres of Excellence).

DŮVĚRA V PARTNERY A POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ

Díky dlouhodobě budovaným vztahům založeným na důvěře byla firma Motul schopná zrealizovat organizaci, v rámci které dává přednost partnerským vztahům s dodavateli a poskytovateli služeb, kteří s ní sdílejí své zkušenosti a know-how v rámci konkrétních projektů nebo v denním styku.

Motul Group vybírá své dodavatele jejich formálním schvalováním, aby tak měla jistotu, že splňují přinejmenším vlastní měřítka kvality, a v klíčových případech dohlíží na to, zda tito vyvíjí své vlastní procesy a systémy, aby mohli zaručit očekávané výsledky.

Vztahy, které má skupina se svými partnery, jsou dlouhodobé, a proto umožňují týmům se soustředit na hlavní body: řešení a přidanou hodnotu, které slouží koncovým uživatelům produktů.

CERTIFIKACE PODLE NEJNÁROČNĚJŠÍCH MĚŘÍTEK KVALITY

Již v 80. letech byla firma Motul zapojena do procesu formalizace požadavků na kvalitu prostřednictvím národních certifikací, jako je například certifikace Britského normalizačního institutu (British Standards Institution). Mezinárodní modely zajišťování kvality se brzy staly nejen nutností, ale především výhodou a přínosem pro firmu.

Firma Motul v pozici blízkého partnera automobilových firem zavádí náročná měřítka kvality nejdůležitějších výrobců originálních produktů (OEM). Svou první kvalifikaci EAQF* získala již v únoru 1990, následně ISO 9001* v červnu 1996, QS 9000* v říjnu 1999, ISO TS 16949* v červnu 2002 a ISO 14001 v červnu 2014.

Tyto certifikáty jsou udržovány a ověřovány každých šest měsíců přední mezinárodní organizací (Lloyds Register Quality Assurance Limited - LRQA) a každé tři roky jsou obnovovány.

(*) EAQF: Evropské měřítko kvality výrobců originálních produktů (OEM)

QS 9000: Americké měřítko kvality výrobců originálních produktů (OEM)

TS 16949: Mezinárodní měřítko kvality pro sladění požadavků všech OEM (výrobců originálních produktů).

ISO 14001: Mezinárodní standard stanovující kritéria pro systém řízení životního prostředí

DOKONALÉ SLOŽENÍ PRODUKTŮ

Již po mnohá léta zákazníci oceňují vysokou kvalitu a mimořádnou výkonnost produktů firmy Motul. Tento úspěch je založen na jejich dokonalém složení, vývoji a také na výrobních procesech.

Laboratoře a výrobní podnik jsou neustále udržovány na vysoké úrovni či dokonce zlepšovány nejen díky velkým investicím, ale produkty firmy Motul také procházejí přísnou kontrolou v každé etapě jejich životního cyklu, od chvíle vytvoření jejich složení i v průběhu všech fází výroby.

Produkty jsou proto kontrolovány v průběhu sestavování jejich složení, míchání a balení a zároveň jsou ve všech fázích jejich šíření (při skladování, distribuci, na prodejních místech) odebírány vzorky, které jsou následně analyzovány.

NAPROSTÁ DOHLEDATELNOST PRODUKTŮ

Aby bylo možné garantovat bezpečnost produktu, zahrnuje systém zpětného vyhledání produktů různé fáze jejich výroby a distribuce.

Výsledky každé kontroly jsou proto zaznamenávány a kdykoli je možné do nich nahlédnout.

Každé balení je přesně označeno, takže je možné produkty vysledovat a je okamžitě možné zjistit data, místa a podmínky výroby.

SPOLEHLIVOST NADE VŠE

Firma uchovává tisíce vzorků referenčních produktů, aby bylo možné průběžně sledovat změny jejich kvality a zodpovědět případné budoucí dotazy.

Tato kontrola zajišťuje bezvadnou kvalitu produktů a pomáhá neustále zlepšovat procesy a složení. Zároveň představuje metodu, pomocí které je možné zohlednit omezení trhu, jako například nová chování nebo potřeby ze strany uživatelů.