ИСТОРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

Особеностите на старите двигатели изискват адаптирани лубриканти. Серията на Motul за исторически автомобили е проектирана, зачитайки тези особености като ползва, ако е необходимо, нови техники, които осигуряват осезаемо предимство. "

Cookies Text Learn More

© 2019 Motul

Промяна на страна