Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

MOTUL CLASSIC 20W-50

API Standards
API SF/CC
Packaging
60L варел, 2L метална кутия
Article number
101268 ; 102740

Лубрикант, специално проектиран за двигатели, направени между 1950 и 1970. Минерална смазка със средно почистващо ниво, съвместимо с еластомерни уплътнения. Маслото 20W50 отговаря на стандартите от периода 1950 - 1970 (API SF / CC), възползвайки се от напредналата технология на Motul. Вискозитет напълно подходящ за стеснен клиърънс на двигателя, дължащ се на значителния напредък на време, по отношение на металургията, леенето и механичната обработка. Антикорозионни и противовизносващи свойства.

Find a dealer