Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

Висока производителност, многостранно приложение, чиста трансмисия, добра защита на помпи и вентили, в линията хидравлични масла за тежкотоварни автомобили на Motul има мултифункционални и специфични продукти, които също така могат да бъдат използвани като трансмисионни масла или дори като двигателни масла(като MTO-4 30).