Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

ГРЕСИ

Широк обхват на поддръжката, предоставена от високотехнологичната гама греси на Motul, от гресиране на откритите части, като кабели, пето колело, ... до системи за централно смазване, ... с широка гама от консистенции и състав за покриване на всички сервизни приложения.