Производство на пластмаса

В днешните производствени процеси на пластмаса, високото налягане и температури причиняват голямо напрежение на машините и компонентите им, а те трябва да работят надеждно и за голям брой производствени цикли. MotulTech предлага широка гама от продукти за смазване на машини за шприцоване - от хидравлични и трансмисионни масла до високопроизводителни греси. След използването на тези смазочни материали на точки на триене, времето за поддръжката им намалява оставяйки ви повече време за производство.

Cookies Text Learn More

© 2019 Motul

Промяна на страна