Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue
Минна промишленост

Съвременното минно оборудване често работи при максимално натоварване и с тежки товари. Очаква се машинните елементи да работят надеждно и за дълго време. Конвенционалните смазки не са в състояние да издържат на такива изисквания. Резултатът може да бъде фатален, тъй като авариите на оборудването на място могат сериозно да нарушат проекта ви, сроковете за изпълнението му, както и да повлияят на приходите на компанията. Със смазочните материали MotulTech, можете да разчитате на максимизиране на работата на вашето оборудване в замяна на рентабилност. Нашите смазочни материали са формулирани с цел да се подобри ефективността на оборудването, да се намали времето за престой, да се намалят оперативните разходи и да удължи живота на оборудването. Нашите греси, масла и течности за мини са формулирани, за да осигурят изключителна защита на съоръженията при екстремния диапазон от температури и условия на околната среда.