Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Културата на компанията

КАЧЕСТВОТО НА КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА ДО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Културата на продуктите на Motul е внедрена в историята на компанията чрез постоянното търсене на по-иновативни, ефективни и по-добре представящи се моторни масла. Тя естествено е накарала компанията да приеме принципите на една добра система за управление на качеството.

Създадената организация позволява очакванията на клиентите да бъдат изпълнени и чрез структуриран подход за постигане на максимална ефикасност при удовлетворяване на изискванията на международно признати критерии за качество. Motul е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и TS16949:2009.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ МАКРО ПРОЦЕСИ

Motul е изградила организация, насочена в тясно отношение към клиента, и се фокусира върху 6-те макропроцеса на компанията.

Тази организация, адаптирана към международните амбиции за развиване на компанията, оптимизира времето и качеството на разработване на продуктите.

ВСЛУШВАМЕ СЕ В СЪВЕТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ И ПАЗАРА

Културата на Motul, основана от ценности от висока технология, експертно отношение, автентичност и отдаденост, се споделя от персоналът, който изразява гордостта си, че е част от компанията, като оставя клиентите удовлетворени и уважава партньорите.

За да запази преднината и специалното си място на конкуретния и променящ се пазар, Motul са разработили и въвели различни приспособления докато са събирали впечатления от клиентите си и изискванията на пазара. Те осигуряват технологичен контрол и обмен на информация в рамките на самата компания, особено чрез Центровете за върхови постижения.

ДОВЕРИЕТО И НУЖДИТЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ

Благодарение на доверието и отношенията, изградени с течение на времето, Motul са завършили организацията си като благоприветства връзките с дистрибуторите, които споделят своя опит в рамките на конкретни проекти или дори ежедневно.

Motul избира дистрибуторите си като ги одобрява официално, за да се гарантира, че те отговарят на поставените изисквания и критерии за качество, а по критични случай се грижи за това те да подобрят техните системи с цел да постигнат гарантираните и очаквани резултати.

Връзките, които компанията е изградила с партньорите си са дългосрочни и дават възможността те заедно да се концентрират върху важните неща: това да разрешават проблеми и да подобряват крайните продукти, предоставени на потребителите.

СЕРТИФИЦИРАН ПО НАЙ-ИЗИСКВАЩИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

Още през 80-те години Motul участва в процеса на формализиране на изискванията за качество чрез национални сертификати като тези на Британския институт по стандартизация. Международните модели за осигуряване на качеството скоро станаха важни не само като изискване, но и като придобивка.

Като близък партньор на автомобилната индустрия Motul изпълнява изискващите показатели на главните OEM. Тя получи първата си квалификация по EAQF * през февруари 1990 г., след това  ISO 9001 * през юни 1996 г., QS 9000 * през октомври 1999 г., ISO TS 16949 * през юни 2002 г. и ISO 14001 през юни 2014 г.

Тези квалификации се проверяват на всеки шест месеца от първокласната интернационална организация (Lloyds Register Quality Assurance Limited - LRQA) и се подновява на всеки три години.

(*) EAQF: Показател за качество от European OEMs

QS 9000: Показател за качество от American OEMs

TS 16949: Интернационален показател за качество от съчетаващ изискванията от всички OEMs.

ISO 14001:Интернационални критерии за определяне на стандарти на околната среда

МАЙСТОРСТВОТО НА ФОРМУЛАТА

Високото качество и изключителното представяне на продуктите на Motul се забелязват от много години. Този успех е основан на майсторството на формулата, развитието и процеса на производството.

Направени високи инвестиции, за да се поддържа голямо и непрекъснато подобряване на производителността на лабораториите и предприятията. Също така продуктите на Motul се подлагат на стриктни проверки на всеки етап от тяхното произерждане, веднага щом бъдат формулирани и през различните производствени фази.

Поради тази причина продуктите се проверяват по време на формулирането, смесването и опаковането им и редовно се вземат проби и се изследват на всички етапи на тяхното разпространение (съхранение, разпространение, продажби).

ПЪЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

За да се гарантира безопасността на продуктите, системата за пълното и обратимото проследяване обхваща различните етапи на тяхното производство и разпространение.

Резултатите от всяка инспекция следователно се записват и могат да бъдат проверени по всяко време.

 Всяка опаковка е с прецизен код, така че продуктите могат да бъдат бързо проследени и датите, местата и условията на производство могат да станат известни на клиента.

НАДЕЖНОСТ ПРЕДИ ВСИЧКО

Правят се хиляди проби на продуктите, които се пазят за справка, за да се проследят промените в тяхното качество с течение на времето и да се отговори на възможни бъдещи въпроси.

Такава проверка гарантира безупречното качество на продуктите и помага постоянно да се подобрява процесът и формулата. Тя също така представлява начин за отчитане на промените на ограничнията, наложени от пазара.