Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Jakość i kultura korporacyjna

OD JAKOŚCI PRODUKTU DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Kultura produktów Motul sięgająca swoimi korzeniami głęboko do nieustannego poszukiwania bardziej innowacyjnych, efektywnych środków smarnych o lepszych parametrach, w sposób naturalny przyczyniła się do wdrożenia w firmie systemu zarządzania jakością.

Utworzona organizacja pozwala zaspokajać oraz przewidywać oczekiwania klientów dzięki pragmatycznemu oraz ustrukturyzowanemu podejściu pozwalającemu uzyskać maksymalną efektywność przy spełnianiu uznanych międzynardowych standardów jakości. Motul otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz TS16949:2009.

ORGANIZACJA ZŁOŻONA Z MAKRO - PROCESÓW

Nasza organizacja jest ukierunkowana na klientów, a surowe wymagania jakościowe są realizowane za pomocą sześciu makroprocesów.

Umożliwiają one przyspieszenie naszych międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, ciągłą optymalizację czasu dostaw i obsługi klienta oraz zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych  produktów.

SPEŁNIANIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW I RYNKU

Kultura organizacyjna naszego przedsiębiorstwa bazuje na najbardziej zaawansowanych technologiach, wybitnej wiedzy, wiarygodności i zaangażowaniu - autentycznych wartościach wyznawanych przez naszych pracowników, odczuwających dumę z pracy dla Grupy, co ma kluczowe przełożenie na zadowolenie klientów oraz wzajemny szacunek.

Aby umacniać naszą wiodącą pozycję na szybko zmieniającym się rynku i przy silnej konkurencji, Motul wdrożył specjalne narzędzia: uważnie słuchamy naszych klientów, dostrzegamy potrzeby rynku, systematycznie śledzimy nowości technologiczne i dzielimy się ważnymi informacjami w grupie przy użyciu naszych własnych Centrów Kompetencji - Centres of Excellence.

WZAJEMNE ZAUFANIE

Przez dziesięciolecia funkcjonowania na rynku, Motul rozwijał organizację nawiązując relacje oraz budując zaufanie naszych partnerów. Wynikiem wspólnych działań jest wzajemne, głębokie zaufanie do naszych dostawców. W ten sposób regularnie wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą w ramach różnych projektów.

Naszych dostawców wybieramy starannie, udzielając im certyfikatów poświadczających spełnienie naszych standardów jakościowych i zdolność osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Najważniejsza jest dla nas długotrwała współpraca pozwalająca zespołom koncentrować się na najważniejszym celu: wypracowaniu odpowiednich rozwiązań i dostarczeniu wartości dodanej odbiorcy końcowemu.

SPEŁNIANIE NAJWYŻSZYCH NORM JAKOŚCI

Już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku MOTUL jest zaangażowany w procesy standaryzowania i certyfikowania norm jakościowych przez niezależne instytuty, takie jak chociażby „British Standards Institution“. Dzisiaj uznane na całym świecie procesy kontroli jakości są nie tylko koniecznością, ale stanowią także jeden ze składników aktywów przedsiębiorstwa. 

Na skutek bliskiej współpracy w przemyśle samochodowym, Motul wdrożył wymagające normy jakości głównych producentów OEM. W lutym 1990 r. otrzymał on swój pierwszy certyfikat EAQF*, w czerwcu 1996 r. kolejny - certyfikat ISO 9001*, QS 9000* w październiku 1999 r., ISO TS 16949* w czerwcu 2002 r., a także ISO 14001 w czerwcu 2014 roku. 

Certyfikaty te są wydawane przez uznane na świecie, renomowane organizacje jak: „Lloyds Register Quality Assurance Limited“ (LRQA), dwa razy w roku podlegają kontroli i muszą być odnawiane co trzy lata.

(*) EAQF: Wymagania jakościowe europejskich producentów samochodów

QS 9000: Wymagania jakościowe amerykańskich producentów samochodów

TS 16949: Międzynarodowa norma ujednolicająca wymagania wszystkich producentów samochodów.

ISO 14001: Międzynarodowa norma określająca kryteria dla systemu zarządzania ochroną środowiska

NIEPOWTARZALNA FORMUŁA

Dzięki wysokiej jakości i niezwykłej recepturze, nasze produkty zdobyły uznanie na całym świecie. Nasz sukces bazuje na znakomitych procesach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych.

Utrzymanie wysokich standardów jakości naszego laboratorium i zakładów produkcyjnych na całym świecie jest możliwe nie tylko dzięki dużym inwestycjom, ale także rygorystycznym kontrolom na każdym etapie życia produktu, począwszy od opracowania składu, na złożonej produkcji kończąc.

Wszystkie produkty w MOTUL poddawane są kontrolom na etapie przygotowywania składu, produkcji oraz pakowania, dodatkowo regularnie pobierane i badane są próbki produktów na każdym etapie sprzedaży i dystrybucji (magazyn, sprzedaż, punkty sprzedaży).

KONTROLA PROCESÓW PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktu, MOTUL stosuje przejrzysty system kontroli i monitorowania każdego etapu produkcji i dystrybucji.

Wyniki wszystkich kontroli są odnotowywane w dokumentacji, zapewniając pracownikom możliwość wglądu w każdej chwili.

Dodatkowo, każde opakowanie jest opatrzone specjalnym kodem, z którego można odczytać dane dotyczące produktu, zakładu produkcyjnego i warunków produkcji.

NIEZAWODNOŚĆ

Przechowując tysiące próbek naszych produktów, mamy możliwość precyzyjnego monitorowania ich poziomu jakości oraz udzielania dodatkowych informacji.

Taka procedura kontrolna pozwala nam zachować wysoką jakość naszych produktów, umożliwia stałą optymalizację procesów oraz składu produktów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem reagować na zmieniające się trendy na rynku oraz wymagania klientów.