Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Nákladní automobily

Oproti osobním vozidlům jsou intervaly servisu nákladních automobilů mnohem četnější, tažná síla je klíčovým prvkem, motory jsou mnohem větší a otáčky při nízké rychlosti a systémy následného zpracování výfukových plynů jsou odlišné. Nákladní automobily proto vyžadují speciální motorové oleje.