Motul в цифри

160

Брой страни, в които присъстваме

50%

Служители базирани извън Франция

40

Средна възраст на служителите

20,000

Обучени хора

500

Инициативи

10%

Служители, които участват като доброволци

Cookies Text Learn More

© 2019 Motul

Промяна на страна